broj: 10-12/1977        pdf (22,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=197710 and arb=1 order by id

 
REFERATI SA SAVJETOVANJA
     
P. Fukarek UDK 634.0.114.465/.466 (497.1—14:234.422):634.0.182.3
Granice i podjela Jadranskog kraškog područja na osnovu prirodne vegetacije     PDF    TXT 417
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
S. Orlić UDK 634.0.236:634.0.561.1:634.0.174.7 Pinus silvestris
Preživljenje i visinski prirast biljaka običnog bora (Pinus silvestris L.) različitih starosti     PDF    TXT 436
K. Pintarić UDK 634.0.651.73:634.0.174.7 Pinus silvestris
Da li rezanje grana kao dodatna mjera u poboljšanju kvalitete proizvodnje drvne mase ima svoje ekonomsko opravdanje     PDF    TXT 441
S. Izetbegović UDK 634.0.221.21:634.0.241:634.0.176.1 Quercus petraea
Istraživanje utjecaja njege sastojina na proizvodnju i kvalitet šuma panjača hrasta kitnjaka     PDF    TXT 449
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
I. Spaić UDK 595.787:634.0.414.11
Pokusi suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) uz pomoć seksualnog atraktanta Disparlure     PDF    TXT 461
Z. Kalafadžić UDK 634.Q.432.29
Primjena toplinskih infracrvenih snimaka u zaštiti šuma od požara     PDF    TXT 467
A. Biščević UDK 634.0.43
Požar, najveći neprijatelj šume     PDF    TXT 479
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
N. Lovrić UDK 634.0.383.4:691.51
Stabilizacija tla vapnom u izgradnji šumskih transportnih sustava     PDF    TXT 488
 
REFERATI SA SAVJETOVANJA
     
Č. Burlica, H. Dizdarević, B. Fabijanić, N. Prolić i V. Stefanović UDK 634.0.18:634.0.624.3:634.0.907
Značaj poznavanja ekološkoh-proizvodnog potencijala degradiranih šuma submediteranskog područja Hercegovine u zaštiti čovjekove okoline     PDF    TXT 497
D. Jedlowski
Principi planiranja namjene prostora u jadranskoj regiji     PDF    TXT 507
N. Eić
Šuma i turizam     PDF    TXT 509
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
R. Ćurić
Simpozij o suvremenom uređivanju šuma u uslovima mehanizacije svih faza šumskih radova     PDF    TXT 514
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
N. Simić
O početku Pančićeva službovanja u Srbiji     PDF    TXT 519
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
LIJEČNIČKI VIJESNIK — stogodišnjak     PDF    TXT 521
O. Piškorić
ZBORNIK »Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije«     PDF    TXT 523
O. Piškorić
POTOČIĆ, Z.: Ekonomika šumske privrede     PDF    TXT 526
O. Piškorić
JEDLOWSKI, D.: Venecija i šumarstvo Dalmacije od 15. do 18. vijeka     PDF    TXT 527
O. Piškorić
PREGLED Jugoslavenskih šumarskih časopisa za 1976. god.     PDF    TXT 529
O. Piškorić
DRVNA INDUSTRIJA, god. 1976.     PDF    TXT 540
I. Mikloš
PRIRODA, god. 1976.     PDF    TXT 543
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Vl. Hren
GREGUŠ, C.: Hospodarska uprava maloplošneho rubanoveho lesa     PDF    TXT 545
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
O. Piškorić
Skupština SITŠD Makedonije     PDF    TXT 552
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
O. Piškorić
SKUPŠTINA SITŠD Makedonije.     PDF    TXT 552
 
IN MEMORIAM
     
S. Frančišković i E. Antonijević
Nikola Šepić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 554
E. Vilček
Josip Arpaš, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 556
Vl. Babić
Andrija Kap, šum. tehničar i ekonomista     PDF    TXT 557
 
NA MEĐUNARODNOM PLANU
     
Pripreme za VIII SVJETSKI KONGRES ŠUMARSTVA     PDF    TXT 559
 
RAZNO
     
U NEKOLIKO REDAKA.     PDF    TXT 563

                UNDER CONSTRUCTION