broj: 8-9/1977        pdf (12,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=197708 and arb=1 order by id

 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
R. Antoljak
Zakon o vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« u Zagrebu.     PDF    TXT 339
 
NOVI ZAKONI I PROPISI
     
R. Antoljak
Zakon o vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« u Zagrebu.     PDF    TXT 339
 
UVODNICI
     
B. Prpić
Uloga šume u zaštiti čovjekova okoliša.     PDF    TXT 357
 
REFERATI SA SAVJETOVANJA
     
A. Šobat UDK 502.7.001 (497.1—14:262.3)
Osnovne koncepcije zaštite prirode u jadranskoj regiji     PDF    TXT 359
Z. Pavletić UDK 634.0.4 (491.1—14:262.3):507.2.001.5/.6 (262)
Važnost zaštite šuma u jadranskoj regiji i njihovo uklapanje u program »Čovjek i biosfera« za područje Mediterana     PDF    TXT 365
Zl. Vajda UDK 634.0.116:634.0.181.312
Potencijalna sposobnost šume kao regulacijski hidrološki činilac vodenih tokova     PDF    TXT 370
I. Mikloš
Zaštita šuma i zaštita prirode.     PDF    TXT 377
S. Meštrović
Značaj šumskih kultura u primorskom području Krša .     PDF    TXT 382
K. Pintarić
Utjecaj šume na zdravlje čovjeka.     PDF    TXT 386
Z. Tomac
Zaštita čovjekove okoline i šumarski kadrovi.     PDF    TXT 391
 
RAZNO
     
Prvo šire savjetovanje o obnovi šuma na Kršu     PDF    TXT 393
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Ž. Vrdoljak
Bolji dani za šume na Kršu.     PDF    TXT 394
 
NA MEĐUNARODNOM PLANU
     
Znanost i tehnika, čovjekova okolina i unapređenje turizma u Završnom aktu Konferencije o sigurnosti i suradnji Evrope održane u Helsinkiju 1975. godine     PDF    TXT 404
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
S. Bertović
KUŠAN, F.: Velebitski botanički vrt     PDF    TXT 411
O. Piškorić
RAUŠ, Đ.: Stari parkovi u Slavoniji i Baranji     PDF    TXT 412
O. Piškorić
RADIĆ, J.: Bilje Biokova     PDF    TXT 413

                UNDER CONSTRUCTION