broj: 5-7/1977        pdf (17,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=197705 and arb=1 order by id

 
UVODNICI
     
TITOVA MISAO — NAŠA STVARNOST.     PDF    TXT 221
ZAKON O ŠUMAMA SR HRVATSKE     PDF    TXT 223
 
NOVI ZAKONI I PROPISI
     
T. Krnjak
Novi Zakon o šumama SR Hrvatske i tekst Zakona     PDF    TXT 223
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
R. Sabadi UDK 674.002/.003 (457.1) »1962/1974«
Proizvodne funkcije drvne industrije Jugoslavije u razdoblju 1962—1974     PDF    TXT 259
 
ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA
     
K. Hruška - Dell´Uomo UDK 634.0.182.3 (497.13—191.2)
Prilog poznavanju vegetacije Moslavačke gore     PDF    TXT 271
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
D. Klepac UDK 634.0.561/.562.001:634.2212:634.0.176.1 Quercus
Primjena Patroneova principa dualiteta na hrastove šume     PDF    TXT 293
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
U. Golubović UDK 634.0.653.003:634.0.913
Usporedna istraživanja ekonomske uspješnosti gospodarenja u konkretnim šumskim sastojinama uzgajanim na šumskom i poljoprivrednom tlu     PDF    TXT 298
 
LOVSTVO
     
Z. Turkalj UDK 598.619 (497.13): 591.5
Prilog poznavanju biologije tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus) u Hrvatskoj     PDF    TXT 306
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
B. Prpić, Đ. Rauš i S. Matić
Posljedice narušavanja ekološke ravnoteže nizinskih šumskih ekosistema melioracionim zahvatima u području buduće retencije Kupčine .     PDF    TXT 312
Šumarski institut Jastrebarsko
Zaključci o suradnji SAP Vojvodine i SR Hrvatske na programu znanstveno istraživačkog rada iz oblasti šumarstva .     PDF    TXT 318
 
REFERATI SA SAVJETOVANJA
     
S. Vučijak i Ž. Radovanović
Samoupravni sporazumi i društveni dogovori osnovni elementi organiziranja i radnog potencijala na pošumljivanju Jadranskog područja.     PDF    TXT 320
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Đ. Rauš
STEFANOVIĆ, V.: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije     PDF    TXT 324
O. Piškorić
JEDLOWSKI, D.: Mali botanički rječnik talijansko-srpsko-hrvatski     PDF    TXT 325
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
S. Opalički
Strana stručna literatura iz područja šumarske entomologije, ZAŠTITE ŠUMA, fitofarmacije i za zaštitu drva, I i II dio     PDF    TXT 325
 
IN MEMORIAM
     
I. Mikloš
Vladimir Budaj     PDF    TXT 333
L. Molnar
Đuro Šooš, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 334

                UNDER CONSTRUCTION