broj: 7-9/1976        pdf (19,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNICI
     
B. Prpić
U novo stoljeće     PDF    TXT     HR     EN 289
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
O. Piškorić
Problematika šumarstva Hrvatske 1877. godine na stranicama Šumarskog lista     PDF    TXT 295
 
IZ »TRUDOVA.« — PRETEČE ŠUMARSKOG LISTA
     
Šuma u bari (»Trudovi Odseka šumarskoga za Hervatsku i Slavoniu za 1851. godinu«, str. 50)     PDF    TXT 299
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
O. Piškorić
Godišnjak »Trudovi odseka šumarskoga za Hervatsku i Slavoniu« — preteča »Šumarskog lista«.     PDF    TXT 300
 
IZ PRVIH GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA
     
Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskog šumoznanstva (Š.l., 1881)     PDF    TXT 307
Vladoj Köröškenji — prvi tajnik Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva (Š.l., 1877)     PDF    TXT 320
 
JUBILARNA PROSLAVA
     
Umjesto uvoda     PDF    TXT 329
Pozdravne riječi.     PDF    TXT 334
Brzojavi i pisma.     PDF    TXT 343
referat Prof. Dr. M. Androića i dr.
Šumarstvo i drvna industrija Hrvatske u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti     PDF    TXT 347
referat Prof. Dr. B. Prpića
Osnutak i rad Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva (današnjeg Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske) u vremenu od 1846—1976. godine kao i razvitak Šumarskog lista od osnivanja do danas (1876—1976)     PDF    TXT 361
Podjela odlikovanja     PDF    TXT 367
Kulturno-umjetnički program     PDF    TXT 370
Stručna izložba     PDF    TXT 372
Šumarstvo za vrijeme NOB-a na području ONOO za Slavoniju     PDF    TXT 392
Slikar J. Čosić i Knjiga dojmova     PDF    TXT 398
Svečani recital: Oda šumi i slavljeniku M. S. Mađera     PDF    TXT 402
Obilazak grobova šumarskih velikana.     PDF    TXT 405
Broj sudionika i doprinosi radnih organizacija     PDF    TXT 409
Šumari i drvari u karikaturi J. Čosića.     PDF    TXT 415
 
OBAVIJESTI
     
Seminar iz šumarske genetike od 31. I—12. II 1977. g.     PDF    TXT 441

                UNDER CONSTRUCTION