broj: 3-4/1976        pdf (12,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
B. Prpić UDK 634.0.114.12:634.0.263:634.0.176.1 Quercus robur L.
Reagiranje biljaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz dva različita staništa na različite uvjete vlažnosti     PDF    TXT 117
 
LOVSTVO
     
D. Andrašić UDK 634.0.151.2:598.617.2
Značenje intenziteta nesenja za određivanje kapaciteta inkubatora u umjetnom uzgoju fazana     PDF    TXT 124
 
IZ PRVIH GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA
     
Vuk u Zagrebu (Š.l., 1881)     PDF    TXT 141
 
DENDROLOGIJA
     
N. Janjić UDK 634.0.176.1 Ulmus glabra Huds.
Prilog poznavanju sistematike domaćeg brijesta (Ulmus glabra Huds.)     PDF    TXT 142
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ur.
Savjetovanje o unapređenju ekonomike u OUR-ima šumarstva Jugoslavije     PDF    TXT 155
 
STRUČNI RAD
     
Dipl. ing. IVAN REBAC
Komparativna analiza ekonomičnosti primjene raznih tipova mehanizacije u iskorištavanju šume     PDF    TXT 157
???
Ekonomično korištenje sitnog drva i sporednih šumskih proizvoda     PDF    TXT 166
Jernej Ude
Obrazovanje radnika u šumarstvu     PDF    TXT 174
 
IZ PRVIH GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA
     
Tokom sto godina o kadrovima u Šumarskom listu.     PDF    TXT 179
 
OBRAZOVANJE KADROVA
     
H. L.
Aktivnost školskog centra u Karlovcu na osposobljavanju radnika iz šumarske proizvodnje     PDF    TXT 180
 
IZ PRVIH GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA
     
Obrtnička škola za drvo-rezbarstvo, pletarstvo i tokarstvo (Š.l., 1881) . .     PDF    TXT 181
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
M. Gračanin
S. Bertović: Prilog poznavanju odnosa klime i vegetacije Hrvatske     PDF    TXT 182
A. Pranjić
M. Špiranec: Drvno-gromadne tablice, Zagreb 1975. . .     PDF    TXT 183
O. Piškorić
B. Dereta: Zaštita na radu u drvnoj industriji     PDF    TXT 184
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Z. Kalafadžić
Beiträge zur Methodik der Waldinventur     PDF    TXT 185
Z. Kalafadžić
Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, 1974     PDF    TXT 186
Z. Kalafadžić
Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, 1975     PDF    TXT 187
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 20. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora SITŠiDH     PDF    TXT 189
 
IN MEMORIAM
     
O. Piškorić
Ing. J. Batić     PDF    TXT 193
 
IZ PRVIH GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA
     
Upliv šuma na broj pučanstva (Š.l., 1885)     PDF    TXT 194
 
OBAVIJESTI
     
Pokretni žičani stroj URUS     PDF    TXT 195
 
IZ PRVIH GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA
     
Izvoz hrastovih duga sa hrvatskih postaja u Trst (Š.l., 1881)     PDF    TXT 195

                UNDER CONSTRUCTION