broj: 11-12/1975        pdf (16,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
OBAVIJESTI
     
Proslava 100-godišnjice . . . Šumarskog lista, 130-godišnjice osnivanja Hrvatskog šumarskog društva i slavljenje 35-godišnjice Narodnog ustanka .     PDF    TXT 406
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
B. Prpić
Da se prisjetimo     PDF    TXT     HR 407
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
B. Tomičić UDK 634.0.831.1+634.0.861.0.002.71
Traženje povoljnih načina manipulacije prostornim drvom     PDF    TXT 408
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
B. Kraljić
Pojednostavnjena stimulativna raspodjela u šumskoprivrednoj organizaciji na temelju izjednačenja uvjeta privređivanja     PDF    TXT 421
 
ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA
     
Đ. Rauš UDK 634.0.182:634.0.176.1 Alnus glutinosa
Šuma crne johe (Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968) u bazenu Spačve     PDF    TXT 431
 
PEDOLOGIJA
     
M. Kalinić UDK 634.0.114:634.0.176.1 Alnus glutinosa
Osobine tala šume crne johe (Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968) u bazenu Spačva     PDF    TXT 447
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
S. Benković UDK 634.0.522.31:634.0.221.4
Prilog istraživanju pojave pomeranja visinskih kriva jele i bukve u neizgrađenim prebirnim šumama na Goču     PDF    TXT 455
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
D. Crnković UDK 634.0.411/.415:634.0.453 (497.13-11)
Pojava i suzbijanje štetnih insekata u šumama istočne Slavonije     PDF    TXT 474
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Čop, B.
Donošenje JUS-a šumskih proizvoda — sredstvo za sređenje i poboljšanje poslova šumarstva i prerade drveta     PDF    TXT 482
Piškorić, O.
Dvadeset godina našeg plantažnog topolarstva     PDF    TXT 494
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ćurić, R.
Jugoslavenski simpozijum o racionalnom korišćenju zemljišta — Peć, 9, 10. i 11. 10. 1975. godine.     PDF    TXT 497
 
MALA ŠUMARSKA KRONIKA
     
Antoljak, R.
Na kraju 1975. godine! - Oproštaj sa starom 1975. godinom     PDF    TXT 501
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 17. sjednice U.O. od 11. XI 1975     PDF    TXT 511
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Cestar, D.
V. Stamenković: Prirast i proizvodnost stabala i šumskih sastojina     PDF    TXT 513
Vidaković, M.
A. Tucović: Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka     PDF    TXT 514
Benić, R.
Gozdovi na Slovenskom — Remic i dr     PDF    TXT 515

                UNDER CONSTRUCTION