broj: 4-6/1975        pdf (17,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=197504 and arb=1 order by id

 
SLIKE NA NASLOVNOJ STRANI
     
Zekić, N.
Operativno tretirana parcela s Gesaprimom br. 4—6.     PDF    TXT 118
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
I. Dekanić UDK 634.0.232.1:634.0.235:634.0.48:634.0.176.1 Quercus robur
Utvrđivanje najpogodnijih vrsta drveća i metoda obnove opustošenih površina sušenjem hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)     PDF    TXT 119
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
N. Zekić UDK 634.0.232 325.24
Kemijsko suzbijanje korova u šumskim rasadnicima     PDF    TXT 128
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
N. Komlenović, J. Gračan i F. Mrva UDK 634.0.232.332:634.0.232.311:634.0.174.7 Pinus strobus
Istraživanje utjecaja mineralnih gnojiva na urod sjemena američkog borovca u kulturi Zelendvor     PDF    TXT 149
S. Orlić UDK 634.0.236.4:634.0.561.1:634.0.174.7 Pinus silvestris
Preživljenje i razvoj biljaka običnog bora različitih visinskih klasa     PDF    TXT 161
 
PEDOLOGIJA
     
B. Meštrović i I. Munjko UDK 581.148.2:551.482.2137.215
Preliminarna ispitivanja utjecaja suhoga otpalog lišća na kvalitetu površinskih voda kod slabog protoka     PDF    TXT 169
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
K. Poštenjak UDK 634.0.56:634.0.174.7 Abies alba
Rast i prirast jelovih kultura u gosp. j. Čedanj     PDF    TXT 174
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Kožul, K.
Kakovi su uvjeti razvoja šumarstva kao sirovinske osnove danas     PDF    TXT 182
Kožul, K.
Odnosi nivoa osobnih dohodaka u kompleksu šumarstva i industrije za preradu drva     PDF    TXT 184
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kuzmanić, I.
Mogućnosti tehnološkog razvoja šumarstva Hrvatske     PDF    TXT 186
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Jediowski, D.
Dokumenti iz XVII i XVIII st. o izvozu hrastovine i zaštiti šuma na Kršu     PDF    TXT 190
 
IZ STRANOG ŠUMARSTVA
     
Vajda, Z.
Razarajuće djelovanje herbicida defolijanata na tropske vlažne šume     PDF    TXT 195
Hribljan, B.
Prikaz rezultata rada, troškova i organizacije rada u fazi II u Francuskoj i potrebne predradnje za takav rad u Jugoslaviji . .     PDF    TXT 200
 
MALA ŠUMARSKA KRONIKA
     
Antoljak, R.
Tehnološki razvoj Hrvatske - Bankarski potencijal SFRJ - Šumarstvo SFRJ do 1985 - 1974. g. izgorjelo 35415 m3 drva - Na redu Zakon o šumama - Eko-fest 75 - Plitvice - Štete orkanskog vihora - Industrija najveći zagađivač - Kornati nacionalni park? - SIZ Pounje - Crna istina - Tko vlada brdima, vlada rijekama - Šume listaju nevoljama - Zamire cvrkut ptica - Crni dani drvne industrije - Belišće-Bel nove tvornice - Važan nuzproizvod - Ipak je krenulo: Šumarsko društvo Gospić - Šumarsko društvo Sl. Požega - Svovenjgradec: veliki šumski požar - Drvo u tradicionalnoj obradi - Roba razmjena s SSSR-om - Smrt pomoćnika traktoriste - Registracija OOUR-ova - Trebaju li tvornice namještaja tamo gdje god raste bukva? - Čovjek i šuma - Omladina ne zaostaje - Titova pećina - Izložba "Poezija boja" - Republičke inspekcije - Dr. L. Ružička - odlikovanje - Vanja Radauš - In memoriam - Ing. Branislav Marić - Dr. Miran Brinar     PDF    TXT 212
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Zbornik radova o 25-oj godišnjici proglašenja Plitvičkih jezera Nacionalnim parkom .     PDF    TXT 221
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Tri priloga iz šumarstva u časopisu »Priroda u žarištu« br. 19/1974     PDF    TXT 224
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 14. sjednice U. O. proširene s članovima N.O. a održane 14. IV 75.     PDF    TXT 226
Plan rada Redakcijskog odbora Šumarskog lista 1975/76.     PDF    TXT 228
Zapisnik 15. sjednice U.O. održane 15. V 1975     PDF    TXT 229
 
IN MEMORIAM
     
Strineka, M.
Ing. Josip Benić     PDF    TXT 230

                UNDER CONSTRUCTION