broj: 1-3/1975        pdf (14,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
SLIKE NA NASLOVNOJ STRANI
     
Krstinić, A.
Hibridna vrba (S x viridis Fr) — prelomljene sadnice iz kojih tjera više izdanaka u Lonjskom Polju br. 1—3.     PDF    TXT
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Na pragu jubileja     PDF    TXT     HR 1
 
PEDOLOGIJA
     
M. Kalinić UDK 634.0.114.4(497.13)
Prilog klasifikaciji tala pod šumom bukve i jele na Medvednici     PDF    TXT 3
 
ORGANIZACIJA RADA
     
S. Tomanić UDK 634.0.352:658.542.1
Komparativna studija vremena kronografskom i multimomentnom metodom pri sječi i izradi drva     PDF    TXT 9
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Đ. Kovačić, A. Krstinić UDK 634.0.232.1:634.0.176.1 Salix spp.
Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na čistinama Lonjskog polja     PDF    TXT 23
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Štanfelj, C.
Kraj »Kraljice šuma«     PDF    TXT 54
Piškorić, O.
Dereta Bogdan: Stanje i razvoj mehanizacije u šumarstvu SR Hrvatske .     PDF    TXT 57
Komlenović, N., Pezdirc, N.
Novi aparat za određivanje biogenih elemenata — atomsko-absorpcioni spektrometar     PDF    TXT 64
Vanjković, S.
Savezu inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Zagreb     PDF    TXT 67
Samarđija, M.
O upotrebi tabela suhe drvne tvari za običnu smreku     PDF    TXT 69
 
NAŠI SLAVNI PRECI
     
Tomo LUCARIĆ
USPOMENI ŠUMARA - UČENJAKA!     PDF    TXT 75
Š. Borković
SJEĆANJE NA STEVANA LAKIĆA, LUGARA (1867—1949)     PDF    TXT 77
 
IZ NAŠE POVIJESTI
     
Oskar Piškorić
»OPĆE ŠUMARSTVO ZA SAMOUKE I PRIJATELJE ŠUMARSTVA« IZ 1873. GODINE     PDF    TXT 80
 
OBAVIJESTI
     
Bertović, S.
Živko Košir     PDF    TXT 86
I. D.
Informacija o cijenama trupaca lišćara u IV kvartalu 1974. u Štajerskoj — Austrija.     PDF    TXT 87
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Šafar, J.
Gašperšić Franc: Zakonitosti naravnega pomlajevanja jelovo-bukovih gozdov na visokem Krasu Snežničko-Javorniškega masiva     PDF    TXT 89
Karavla, J.
Emilija Vukičević: Dekorativna dendrologija     PDF    TXT 90
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Mikloš, I.
Meddelelser fra det Norske skogvorkssvesen.     PDF    TXT 91
Mikloš, I.
Boletin de la Estacion Central de Ecologia, br. 4/1973. i 5/1974     PDF    TXT 91
Kalafadžić, Z.
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, god. 1973. i 1974     PDF    TXT 93
Kalafadžić, Z.
Centralblatt für das gesamte Forstwesen, 1974. god. br. 1-4.     PDF    TXT 96
Kalafadžić, Z.
Forstwirtschaftliches Centralblatt (forw. Cbl.), god. 1974. br. 1-6     PDF    TXT 97
 
MALA ŠUMARSKA KRONIKA
     
Antoljak, R.
Sretna nova i uspješnija 1975. godina - Jubilej Instituta za drvo - T. Krnjak glavni šumarski inspektor - Stalni sud PK Hrvatske - Kraj rata - Zakon o vodama - Sjemenarstvo i rasadništvo - Ozakonjen zanstveni rad - Razbojničko privređivanje - Svjetska kulturna i prirodna baština - 3000000 stabala - JNA prednjači u pošumljavanju - Uloga šumarske inspekcije - Zakon o javnim cestama - Iz naše prakse - Ključno pitanje - Zakon o oružju - I drvna industrija lista poteškoćama - Za buduće umirovljenike - Drvotehnika USA - Kadrovi, kadrovi - Pilana u plamenu - U opasnosti pluća Zagreba - Revitalizacija Maksimira - Medvjedi protestiraju! - Danas aktivan, sutra radioaktivan - Tablice za kubiciranje trupaca - Roba za robu, uvoz za izvoz - In memoriam amicis - Jedan čovjek, jedan OOUR - Šumar - nogometni trener - Hortikultura 1/75     PDF    TXT 98
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Hajdin, Ž.
Sastanak zagrebačkih studenata šumarstva iz školskih godina 1930/31 — 1933/34     PDF    TXT 109
Zapisnik 11. sjednice U.O. održane 24 IX 1974. i proširena s članovima NO Saveza     PDF    TXT 110
Zapisnik 13 sjednice U.O. održane 21. I 1975.     PDF    TXT 112
 
IN MEMORIAM
     
Strineka, M.
Ing. Josip Tomaić     PDF    TXT 115
 
OBAVIJESTI
     
Upustva suradnicima Šumarskog lista     PDF    TXT 116

                UNDER CONSTRUCTION