broj: 3-4/1974        pdf (14,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=197403 and arb=1 order by id

 
ISHRANA ŠUMSKOG DRVEĆA
     
N. Komlenović UDK 634.0.232.322.411:634.0.174.7 Picea abies Karst.
Istraživanje utjecaja dušika na uspijevanje biljaka obične smreke (Picea abies Karst.)     PDF    TXT 85
 
DENDROLOGIJA
     
B. Marinković UDK 634.0.237:634.0.176.1 Tamarix spp.
Hortikulturne, ekonomske i druge vrijednosti nekih vrsta tamariksa u nas     PDF    TXT 102
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
R A.
Jesenji Plenum Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske     PDF    TXT 107
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Gušić, B.
Čovjek i šuma u Jugoslaviji     PDF    TXT 170
 
OBAVIJESTI
     
Dekanić, I.
Nikola Komlenović     PDF    TXT 177
 
IN MEMORIAM
     
D. K.
Ing. August Horvat     PDF    TXT 178

                UNDER CONSTRUCTION