broj: 7-8/1972        pdf (7,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=197207 and arb=1 order by id

 
DENDOMETRIJA
     
Bojanin, S.
Debljina i postotak kore oblovine poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)     PDF    TXT 267
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA I TEME
     
Cvitić, M.
Obnova nizinskih šuma hrasta.     PDF    TXT 278
Žukina, I.
Stanje i problemi šuma varaždinske regije     PDF    TXT 282
 
OBAVIJESTI
     
Vidaković, M.
Dr Norman E. Borlaug prvi šumar nobelovac     PDF    TXT 289
Dekanić, I.
S. Bertović.     PDF    TXT 293
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Šafar, J.
Letno poročilo Instituta za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 1972.     PDF    TXT 294
Klepac, D.
Matić, V., Drinić, P., Stefanović, V., Čirić, M. i suradnici — Stanje šuma u SR Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1971, prikaz     PDF    TXT 295
Benić, R.
Vujičić L. — Organizacija proizvodnje u preduzećima za preradu drveta, knj. II, »Primena linearnog programiranja«, Beograd 1972, prikaz     PDF    TXT 296
Jovanović, B.
Glasnik Šumarskog fakulteta, serija C, Hortikultura, Beograd 1971, 39, prikaz.     PDF    TXT 296
B. B.
Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija i izvještaja; DRVNA INDUSTRIJA, 22:1—12, 1971; GOZDARSKI VESTNIK, 29:1—10, 1971; NARODNI ŠUMAR, 25:1—12, 1971 ; ŠUMARSTVO, 24:1—12, 1971     PDF    TXT 300
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Klepac, D.
Ismail Eraslan — Udžbenik o uređivanju šuma (Orman amenajmani), Istanbul 1971, prikaz.     PDF    TXT 305
Klepac, D.
Nelson A. Rockfeller — Naš okoliš može biti spašen (Our environment can be saved), New York 1970, prikaz.     PDF    TXT 305
Kalafađić, Z.
B. Husch — Planiranje inventarizacije šuma (Planning a Forest Inventory), izdanje FAO, Rim 1971, 17, prikaz     PDF    TXT 308
K. Z.
Forstwissenschaftliches Centralblat, 1969, l—6, 1970, l—6, prikaz članaka     PDF    TXT 310
Mikloš, I.
Radovi Norveškog instituta za šumarska istraživanja (Moddelelser fra det Norske skogvorsoksvesen), 1971/1972, 28. svezak, 110—118, prikaz članaka     PDF    TXT 312

                UNDER CONSTRUCTION