broj: 11-12/1971        pdf (18,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=197111 and arb=1 order by id

 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Z. Potočić
Političko-ekonomska suština Barthine formule     PDF    TXT 355
U. Golubović
Istraživanja relativne diferencijalne rente u ekonomskim šumama Gorskog Kotara     PDF    TXT 364
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
I. Spaić
Terenska istraživanja efikasnosti Metationa i Dipterexa protiv gusjenica gubara     PDF    TXT 419
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Z. Tomac
Normalne, stvarne i druge drvne mase prebornih šuma kao jednoznačne, temeljne veličine u gospodarskim osnovama     PDF    TXT 436
 
LOVSTVO
     
D. Andrašić
Lovnokartografski znakovi     PDF    TXT 451
 
ŠUMARSKA SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI
     
Hren, V.
Seminar o intenziviranju gospodarenja panjačama i devastiranim sjemenjačamo listača s posebnim osvrtom na biološku rekonstrukciju unošenjem četinjača.     PDF    TXT 459
Piškorić, O.
SimPozij povodom stogodišnjice knjige J. Pančića: »Šumsko drveće i šiblje u Srbiji«     PDF    TXT 461
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Klepac, D.
Hamilton, G. J. — Tablice za uređivanje šuma. (Forest Management Tables), London 1971     PDF    TXT 464
Mikloš, I.
»Meddelelser fra Det Norske Skogforsaksvensen«, 1970/1971., prikaz članaka     PDF    TXT 470
Mikloš, I.
»IDIA — Suplemento Forestales«, 1968—69, prikaz članaka     PDF    TXT 470
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Bađun, B.
Kazalo članaka, prikaza, stručnih informaciia i izvještaja; GOZDARSKI VESTNIK, 28:1—10, 1970; NARODNI ŠUMAR, 24:1—12, 1970; ŠUMARSTVO, 23:1—12, 1970; DRVNA INDUSTRIJA, 21:1—12, 1970 .     PDF    TXT 473
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
18. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 16. 12. 1971.     PDF    TXT 478
 
NEKROLOZI
     
Hren, V.
Ing. Ilija Lončar     PDF    TXT 480
Strineka, M.
Ing. Stevo Marković     PDF    TXT 483

                UNDER CONSTRUCTION