broj: 9-10/1969        pdf (9,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196909 and arb=1 order by id

 
PEDOLOGIJA
     
T. Filipan, B. Prpić
Prilog poznavanju penetracije fosfora (P32) u nekim tlima Hrvatske u kojima se osnivaju plantaže i intenzivne kulture šumskog drveta     PDF    TXT 309
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
M. Androić
Važnost poznavanja gustoće populacije i njezino određivanje kod borova četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schiff.)     PDF    TXT 320
 
PEDOLOGIJA
     
B. Mayer
Neki aspekti pedoloških istraživanja tala u vezi s podizanjem kultura četinjača u Hrvatskoj     PDF    TXT 323
 
SIMPOZIUMI I STRUČNI SEMINARI
     
J. Šafar
Šuma objekt rekreacije u oblikovanju krajolika, seminar održan od l—3. 10. 1969. g. u Dolenjskim Toplicama     PDF    TXT 332
D. Rauš
Simpozium o molici     PDF    TXT 333
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik i zaključci sa 85. redovne skupštine Saveza ITŠIDI Hrvatske održane 20. 6. 1969 godine u Zagrebu     PDF    TXT 335
1. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 26. 6. 1969     PDF    TXT 356
2. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 12. 9. 1969     PDF    TXT 357
3. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 9. 10. 1969     PDF    TXT 358
Zaključci V plenuma Centralnog odbora Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drva Jugoslavije održanog 31. listopada 1969. godine u Beogradu.     PDF    TXT 358
 
STRANO I SVJETSKO ŠUMARSTVO
     
R. r.
Internacionalna izložba za tehničku opremu u šumskoj i drvnoj industriji, München od 6—14. 6. 1970     PDF    TXT 360
R. r.
XV kongres IUFRO, Gainesville, Florida, U. S. A. od 14—20. 3. 1971.     PDF    TXT 360
 
NEKROLOZI
     
J. Kišpatić
Margareta Lojda     PDF    TXT 361

                UNDER CONSTRUCTION