broj: 5-6/1968        pdf (13,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196805 and arb=1 order by id

 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Spaić I.
Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.)     PDF    TXT 165
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Hren V.
Dinamika horizontalnog širenja krošanja bukve i jele u nekim zajednicama zapadne Hrvatske     PDF    TXT 189
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Živanov N., Marković J.
Pojava oštećenja sadnica topola od niskih temperatura. (Osvrt na članak dra M. Vasića)     PDF    TXT 199
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar J.
Tokovi izmjene smjese jele i bukve u prašumi     PDF    TXT 215
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Stipančić A.
Utjecaj broja izmjera visina na sastojinsku visinsku krivulju     PDF    TXT 223
 
DENDROLOGIJA
     
Ćurić R.
Rasprostranjenje zanovijeti (Petteria ramentacea (Sieber) Pressl.) u Hercegovini     PDF    TXT 230
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Predlog zaključaka II. Skupštine Saveza inž. i teh. šum. i drv. ind. Jugoslavije u Tuzli 15. X 1967.     PDF    TXT 241
Plenum Sav. ITŠIDI Hrvatske u Jastrebarskom 18. XI 1967     PDF    TXT 242
Sjednica U. O. Sav. ITŠIDI Hrvatske od 15. I 1968.     PDF    TXT 242
Sjednica k. g. od 25. I 196S.     PDF    TXT 243
Sjednica k. g. od 1. II 1968.     PDF    TXT 244
 
RAZNO
     
Horvat I.
Obavijest (o radu U. Golubovića: Istraživanje praga i granice rentabilnosti pri pilanskoj preradi hrastovine).     PDF    TXT 247
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Kovačević P.
Zl. Gračanin — Rasprostranjenost i djelovanje erozije tla u Hrvatskoj. Giesen, 1962.     PDF    TXT 247
Em H.
S. Paškovski-N. Donica: Drvna vegetacija Rumunjske šumostepe .     PDF    TXT 248
 
NEKROLOZI
     
Anić M.
V. N. Sukačev     PDF    TXT 251

                UNDER CONSTRUCTION