broj: 1-2/1968        pdf (12,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
AEROFOTOGRAMETRIJA
     
Tomašegović Z.
O ekonomičnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu     PDF    TXT 1
 
RAZNO
     
Kolić B.
O pluviometrijskoj i erozijskoj ugroženosti sliva     PDF    TXT 18
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
Krstinić A.
Varijabilnost i nasljednost visina i boja grana kod bijele vrbe (Salix alba L.) populacija Bakovci i Lipovljani     PDF    TXT 27
 
RAZNO
     
Lovrić N.
O nekim tipovima vibracijskih nabijača s više ploča koji služe kod izgradnje i održavanja šumskih puteva     PDF    TXT 50
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
Popnikola N.
Biologija klijanja polena Pinus peuce Griseb. u laboratorijskim uvjetima (»in vitro«)     PDF    TXT 60
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
VI. Redovna skupština Saveza inž. i teh. Hrvatske     PDF    TXT 69
Žukina I.
Uz 10-godišnjicu Šum. društva Zagorje u Varaždinu     PDF    TXT 73
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Horvat A.
Erozija zemljišta i bujice u Srbiji — Ing. Živ. Vančetović     PDF    TXT 80
 
KONGRESI, KONFERENCIJE, IZLOŽBE
     
Bajin I.
Iskustva i pouke posle Međunarodne lovačke izložbe XX. veka u Novom Sadu, od 22. IX do 5. X 1967.     PDF    TXT 81

                UNDER CONSTRUCTION