broj: 5-6/1967        pdf (13,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196705 and arb=1 order by id

 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Cestar D.
Prilog diskusiji o primjeni tipologije u suvremenom uređivanju šuma     PDF    TXT 181
 
RAZNO
     
Cestar D. i Hren Vl.
Prilog definiciji sastojinskih oblika gospodarskih šuma     PDF    TXT 186
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Hren Vl.
Odnos debljinske i visinske distribucije stabala u čistim sastojinama bukve nekih biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske     PDF    TXT 192
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar J.
Funkcionalno oblikovanje bukovih sastojina na Dinaridima.     PDF    TXT 198
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
Krstinić A.
Varijabilnost i nasljednost boje izbojaka kod bijele vrbe (Salix alba L.) populacija Bakovci i Lipovljani     PDF    TXT 205
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Mikloš I.
Prilog poznavanju predatorske entomofaune na topolama u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 224
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Vrdoljak Ž.
Istraživanja o uzgoju sadnica košćele i rašeljke     PDF    TXT 232
Šimunović N.
Odlike i primena topola u podizanju zaštitnih šumskih pojaseva     PDF    TXT 244
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Škopelja J.
Skromni jubilej.     PDF    TXT 253
Zaključci sa X interfakultetske konfer. Društva stud. šum. i drv. ind. Jugoslavije: Beograd 27/3 1967     PDF    TXT 254
 
STRANO ŠUMARSTVO i LITERATURA
     
Knežević Đ.
Šumarstvo Finske     PDF    TXT 257
Šafar J.
Schober-Fröhlich : Pokusi s arišem     PDF    TXT 260
 
KONGRESI I KONFERENCIJE
     
Fukarek P.
Osnovana međunar. rad. zajednica za sprečavanje šteta od poplava     PDF    TXT 261
 
NEKROLOZI
     
Anić M.
Akad. prof. dr I. Pevalek     PDF    TXT 262
Jedlovski D.
Ing. Ilija Čolović     PDF    TXT 265
Androić M.
Prof. dr ing. Svetislav Živojinović     PDF    TXT 266

                UNDER CONSTRUCTION