broj: 11-12/1966        pdf (13,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Golubović U., Meštrović Š.
Turistička renta kao funkcija šumskih sastojina uz Jadransko more i magistralu — Tourist rental as a function of the forest stand situated along the Adriatic and its motor highway — La rente touristique en tant que fonction des peuplements forestiers le long de la Mer Adriatique et le long de l´autoroute côtiere — Die Touristenrente als Funktion der Waldbestände längs des Adriatischen Meeres und der Küsten-Autobahn     PDF    TXT 481
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Opalički K. i Opalički S.
Mogućnost povećanja insekticidnog djelovanja domaćeg bakterijskog biopreparata Baktukal     PDF    TXT 497
 
DENDROLOGIJA
     
Šafar J.
Problem fizioloških i ekonomskih karakteristika kasnog i ranog hrasta lužnjaka (Quercus pedunculata tardissima et praecox)     PDF    TXT 503
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Milatović I., Šarić A.
Proširenost nekih vrsta rđa u šumskim rasadnicima     PDF    TXT 516
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šimunović N.
Prirodni uvjeti za podizanje kulture vrba i topola u Svitavskoj Kaseti     PDF    TXT 520
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Vraneš V.
Naturalna uvjetna jedinica učinka pri praćenju produktivnosti rada na sječi i izradi drva u iskorišćivanju šuma     PDF    TXT 529
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Vajda Z.
Uzgoj otpornih smrekovih sastojina u Gorskom Kotaru     PDF    TXT 533
 
ENTOMOLOGIJA
     
Spaić I.
Arišov moljac tuljčar (Coleophora laricella Hb)     PDF    TXT 539
 
RAZNO
     
Piškorić O.
Dubrovački čempresi spljoštenih grana     PDF    TXT 546
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Knežević Đ.
Šumarstvo u Austriji     PDF    TXT 551
 
NEKROLOZI
     
Anić M.
Prof. dr ing. Đuro Nenadić     PDF    TXT 554
Anić M.
Prof. dr ing. Alfonzu Kaudersu     PDF    TXT 558
 
RAZNO
     
Rajković
Prva šumarska naučna biblioteka u Hrvatskoj.     PDF    TXT 560

                UNDER CONSTRUCTION