broj: 1-2/1966        pdf (28,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196601 and arb=1 order by id

 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
Matthews J. D.
Uvodna riječ     PDF    TXT 1
Sučević M.
Pozdravni govor     PDF    TXT 3
Dekić R.
Pozdravni govor     PDF    TXT 5
Vidaković M.
Selekcija plus stabala     PDF    TXT 7
Andersson E.
Selekcija plus stabala u Švedskoj     PDF    TXT 21
De Vecchi Pellatî E.
Prethodni podaci o pokusu s pojedinačnim potomcima majčinskih stabala od Pinus strobus     PDF    TXT 41
Mutibarić J.
Varijacije dužine drvnih vlakanaca unutar populacije stabala bele vrbe     PDF    TXT 49
Vidaković M. i Žufa L.
Sačuvanje genofonda prirodnih šuma za genetska istraživanja     PDF    TXT 55
Ryookiti Toda
Sačuvanje genofonda u populacijama šumskog drveća     PDF    TXT 72
Bialobok S.
Sačuvanje prirodnih šumskih populacija u Poljskoj     PDF    TXT 76
Ciertych M. M.
Pokusi provenijencija i njihovo prilagođavanje najefikasnijoj selekciji i očuvanju željenih šumskih populacija     PDF    TXT 88
Przybylski T.
Lokalne svojte običnog bora (Pinus silvestris L.) u Poljskoj, njihova genetska vrijednost i porijeklo     PDF    TXT 96
Vidaković M.
Pridolazak i važnost heterozisa kod unutarvrsnih i međuvrsnih hibrida     PDF    TXT 105
Bilan V.
Prirodna hibridizacija između Pinus taeda L. i Pinus echinata Mill. u istočnom Teksasu     PDF    TXT 123
Stecki Z.
Utjecaj roditeljskog srodstva na stupanj heterozisa kod hibrida topole     PDF    TXT 126
Krstinić A.
Međuvrsni hibridi između bijele vrbe (Salix alba L.) i krte vrbe (Salix fragilis L.)     PDF    TXT 133
Žufa L. i Živanov N.
Pokazatelji značajnosti i specifičnosti odnosa: tip zemljišta klon topole     PDF    TXT 137
Ničota B. i Marić B.
Dostignuća šumarske genetike i selekcije u Jugoslaviji     PDF    TXT 149

                UNDER CONSTRUCTION