broj: 9-10/1965        pdf (15,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196509 and arb=1 order by id

 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Sidor Ć.
Uporedna ispitivanja osetljivosti gusenica borovog četnjaka gnjezdara (Thaumetopea pityocampa Schiff.) na specifično virozno oboljenje i viroze nekih insekatskih vrsta     PDF    TXT 381
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Kraljić B.
Skraćenje radnog tjedna u anketiranim poduzećima šumarstva, drvne industrije i industrije celuloze i papira     PDF    TXT 391
 
RAZNO
     
Popnikola N.
Pojava dvospolnih cvatova kod bijelog bora (Pinus silvestris L.)     PDF    TXT 413
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Golubović U.
Funkcionalna ovisnost cijene koštanja i osnovnog tehnološkog radnog vremena na primarnim radnim strojevima pri preradi l m3 jelove pilanske oblovine o šumsko-uređajnim debljinskim stepenima     PDF    TXT 418
Potočić Z.
O integraciji u šumskoj proizvodnji i industriji za preradu drva     PDF    TXT 438
 
RAZNO
     
Würth M.
III Savezno takmičenje šumskih radnika sjekača     PDF    TXT 447
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 7. sjednice Upravnog odbora Saveza inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske održane dne 14. 10. 1965. u 17 sati u prostorijama Saveza     PDF    TXT 456
 
Saopćenja — Društvene vijesti — Domaća str. literatura — Strana str. literatura
     
St. B. i R. V.
Dokumentacija u drvnoj industriji i šumarstvu     PDF    TXT 457
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Šafar J.
Fukarek P. - Naše listopadno drveće i grmlje. I. Raspoznavanje vrsta prema izbojcima i pupovima.     PDF    TXT 460
Golubović U.
Dušan dr Vučković — Kapitalističko iskorištavanje šuma u crnoj Gori     PDF    TXT 460
 
Saopćenja — Društvene vijesti — Domaća str. literatura — Strana str. literatura
     
Piškorić O.
Dvijestogodišnjica značajnih dokumenata našeg šumarstva     PDF    TXT 463
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Popnikola N.
Ilija Radakov i Jordan Minkov — Hrastove šume u Bugarskoj.     PDF    TXT 467
Popnikola N.
Penčo Bodžakov i Ivan Teriev — Organiziranje šumskih semenih baza     PDF    TXT 467
Knežević B.
Šume DR Vijetnama.     PDF    TXT 469
Knežević Đ.
Zaključci Međunarodnog simpoziuma o makroekonomici šumarstva i drvarske industrije u Varšavi 6—9. VIII 1965.     PDF    TXT 470
 
NEKROLOZI
     
Regent B.
Draščić Ivan.     PDF    TXT 474

                UNDER CONSTRUCTION