broj: 5-6/1965        pdf (14,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Anić M.
Povodom 150-godišnjice rođenja Josipa Pančića     PDF    TXT 185
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar J.
Pojava proširivanja bukve na Dinaridima Hrvatske     PDF    TXT 198
 
PEDOLOGIJA
     
Martinović J.
Utjecaj tla na uspijevanje borovca (P. Strobus L,.) u kulturi Bučiće u Hrv. Zagorju     PDF    TXT 218
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Krstinić A.
Vegetativno razmnožavanje nekih klonova vrba stablašica tokom vegetacijske periode     PDF    TXT 224
 
ŠUMSKA EKONOMIKA
     
Vasić M.
Važniji problemi šumarske privrede.     PDF    TXT 234
Hruška B.
Informacija o podizanju novih plantaža i intenzivnih kultura topola u 1964. godini i program za 1965. godinu na području SRH     PDF    TXT 240
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
Popnikola N.
Sovjetska iskustva na polju oplemenjivanja hrasta     PDF    TXT 245
Jovančević M.
Međunarodno savjetovanje o šumarskoj genetici u Francuskoj Nancy) i Jugoslaviji (Zagreb) (Septembar, 1965. god.)     PDF    TXT 259
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije (Zaključci)     PDF    TXT 261
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Krpan R.
prof dr ing Dušan Klepac — Uređivanje šuma, Zagreb 1965.     PDF    TXT 265
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Knežević Đ.
Šumarstvo Poljske.     PDF    TXT 270
Klepac D.
Nove Prirasno-prihodne tablice za smreku     PDF    TXT 271
Vidaković M.
Vincent ing. dr Gustav — Lesni semenârstvi (Šumsko sjemenarstvo)     PDF    TXT 272

                UNDER CONSTRUCTION