broj: 3-4/1965        pdf (14,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196503 and arb=1 order by id

 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac D. i Spaić I.
Utjecaj nekih defolijatora na debljinski prirast hrasta lužnjaka     PDF    TXT 93
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar J.
Kakvoća stabala u čistoj i mješovitoj sastojini hrasta lužnjaka     PDF    TXT 102
Horvat A.
Osvrt na melioraciju šikara u submediteranskom području krša     PDF    TXT 109
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Sarajlić H.
Jedan osvrt na zaštitu željezničkih pruga od bujica     PDF    TXT 124
 
ŠUMSKA EKONOMIKA
     
Tkalčić B., Šafar J., Marušić R.
O ekonomičnosti turističkih šuma na jadranskom području     PDF    TXT 129
Pecović N.
Prilog pitanju gospodarenja niskim šumama-panjačama     PDF    TXT 139
 
RAZNO
     
Hruška B.
Intenzifikacija proizvodnje drveta četinjača     PDF    TXT 155
Jedlovski D.
Dokumenti iz 1646 i 1681. godine o prvoj korporaciji korisnika drveta u Blatu na Korčuli     PDF    TXT 159
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Bakrač B.
Učvršćenje i proširenje organizacija inženjera i tehničara, te glavni smjerovi naše daljnje aktivnosti     PDF    TXT 165
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije — Savetovanje o kadrovima u šumarstvu (Zaključci)     PDF    TXT 172
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Soljanik I.
Šafar J. Uzgajanje šuma     PDF    TXT 178
Šafar J.
Kolaković R.Bukva sa stanovišta konverzije njenih oblika gajenja i gazdovanja kao i zamjene sa drugim vrstama     PDF    TXT 180

                UNDER CONSTRUCTION