broj: 1-2/1965        pdf (13,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196501 and arb=1 order by id

 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar J.
Problem sušenja jele i način gospodarenja na Macelj-gori     PDF    TXT 1
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Plavšić M.
Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina poljskog jasena     PDF    TXT 17
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Nikolić S.
Prilog proučavanju sečiva i elemenata oštrenja lanca motorne pile     PDF    TXT 30
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Androić M. i Opalički S.
Mogućnosti suzbijanja borova četinjaka biološkim i kombiniranim metodama     PDF    TXT 39
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Tomac Z.
Premjer kao indikator sječne zrelosti (osvrt na primjenu metoda W. Borela)     PDF    TXT 49
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Mikloš I.
Himera pennaria L., novi štetnik na topolama     PDF    TXT 52
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Pranjić A.
Korelaciona analiza između prsnog promjera, promjera krošnje, visine i drvne mase kod nekih tipova jelovih šuma poljskog jasena     PDF    TXT 58
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Opalički S.
Pokušaj suzbijanja borova četnjaka (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) direktnim unošenjem insekticida u zapredak     PDF    TXT 61
Kamilovski M.
Uslovi koji povećavaju mogućnost nastanka šumskih požara     PDF    TXT 64
Opalički K.
Otpornosti gusjenica borova četnjaka Thaumatopoea pityocampa Schiff.) prema endrinu i pantakanu     PDF    TXT 71
 
RAZNO
     
Klepac D.
J. Pardé: Intenzitet prorede i produkcija drvne mase, Francuski šumarski list, broj 12, prosinac 1964     PDF    TXT 76
Majer D.
Što su pokazale prve revizije šumsko-privrednih osnova     PDF    TXT 79
Brajković Z.
Prikupljanje tanjih sortimenata pomoću sajle i traktora     PDF    TXT 82
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zaključci 83-god. skupštine Saveza šumarskih društava Hrvatske     PDF    TXT 85
4. sjednica Upravnog odbora Saveza I. T. Š. I. D. Hrvatske     PDF    TXT 87

                UNDER CONSTRUCTION