broj: 11-12/1964        pdf (16,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196411 and arb=1 order by id

 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Klepac D.
Kako je reagirala 50-godišnja sastojina hrasta lužnjaka nakon jakih proreda?     PDF    TXT 469
 
RAZNO
     
Car Z.
Problem usklađivanja interesa lovne proizvodnje sa intersima šumske proizvodnje u Hrvatskoj.     PDF    TXT 476
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Bunjevčević Z.
Novi pogledi na problem gospodarenja šumama.     PDF    TXT 489
 
RAZNO
     
Lovrić N.
Određivanje srednje daljine prijenosa kod centralnog privlačenja pomoću težišta.     PDF    TXT 496
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac D.
Nova vrsta uređajnih tabela ili tarifa.     PDF    TXT 507
 
RAZNE TEME I PRIKAZI
     
Mott R.
Značaj šuma za rekreaciju.     PDF    TXT 509
Dereta B.
Mehanizacija izvlačenja i transporta drveta u ČSSR     PDF    TXT 513
Cvitovac V.
Privredna komora SR Hrvatske.     PDF    TXT 525
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Poslovno udruženje     PDF    TXT 525
Integracija u šumarstvu.     PDF    TXT 533
 
NEKROLOZI
     
Knežević Đ.
Sjećanja na A. Dumengjića, druga i čovjeka.     PDF    TXT 541
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Kovačević J.
Prvi naš pedološki rad     PDF    TXT 543
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Frančišković S.
Budućnost upotrebe drva     PDF    TXT 544
Špoljarić Z
Mnogojezični rječnik.     PDF    TXT 548

                UNDER CONSTRUCTION