broj: 9-10/1964        pdf (17,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196409 and arb=1 order by id

 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Kraljić B.
Uvjeti i problematika uvođenja 42-satnog radnog tjedna radnika u šumsko-privrednim organizacijama i poduzećima za preradu drva.     PDF    TXT 365
 
RAZNO
     
Simić N.
Uputstvo za miniranje panjeva u poljoprivredi i šumarstvu.     PDF    TXT 419
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Prpić B.
Ispitivanje srašćivanja korijena poljskog jasena (Fr. angustifolia Vahl) pomoću radioaktivnog izotopa fosfora (32P).     PDF    TXT 426
 
RAZNE TEME I PRIKAZI
     
Brajković Z.
Ekonomičnost rada motornom pilom u odnosu na ručni rad.     PDF    TXT 432
Kalinić M.
Pedogenetsko proučavanje tala i izrada pedološke karte SR Hrvatske.     PDF    TXT 434
Knežević Đ.
Novost u tehnici određivanja drvne mase sastojina     PDF    TXT 436
Meštrović Š.
Terenska nastava studenata zagrebačkog Šumarskog fakulteta u oblasti primorskih šuma     PDF    TXT 439
Piškorić O.
Novopronađeni čempresi s jajolikim presjekom grana     PDF    TXT 446
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Prvi sastanak UO Saveza ŠDH izabranog na 83. Redovnoj god. skupštini Saveza ŠDH u lipnju 1964     PDF    TXT 449
Druga sjednica UO Saveza ŠDH.     PDF    TXT 449
Treća sjednica UO Saveza ŠDH.     PDF    TXT 450
 
NEKROLOZI
     
Anić M.
U spomen prof. dr Rudolfa Haše     PDF    TXT 451
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Kovačević J.
Čolić, Mišić, Popović — Fitocenološka analiza visokoplaninske zajednice šleske vrbe i planinske jove     PDF    TXT 452
Kovačević J.
Fukarek P. — Prilog poznavanju dendrografskih i fitocenoloških odnosa planina sjeverozapadne Crne Gore. Prilog poznavanju nomenklature i rasprostranjenosti hrasta sladuna     PDF    TXT 452
Šafar J.
Kritičan razvitak jelovih sastojina i problem održavanja jele u Sloveniji     PDF    TXT 453
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Klepac D.
Moradini — Meksički borovi.     PDF    TXT 456
Anić M.
Weymar — knjiga o travama i sitama.     PDF    TXT 456
Kovačević J.
Wraber — Šume smrče u Slovenskim istočnim Alpama     PDF    TXT 457

                UNDER CONSTRUCTION