broj: 9-10/1963        pdf (12,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Goran O. i Štiglmajer G.
Brnistra kao sirovina za celulozu     PDF    TXT 347
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Lovrić N.
Smjernice izračunavanja srednjeg nagiba terena za potrebe analize privlačenja     PDF    TXT 354
Prnjić N.
Ovisnost drvne mase stabla o promjeru krošnje i visini     PDF    TXT 364
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Plavšić M. i Golubović U.
Istraživanje postotnog odnosa sortimenata kod jele (Abies alba Mill.)     PDF    TXT 367
 
RAZNE TEME I PRIKAZI
     
Beltram V.
Požar — poseban problem borovih šuma na Kršu . . .     PDF    TXT 388
Križanec R.
60-godišnjica uređivanja prebornih šuma u svijetu . .     PDF    TXT 390
Kauders A.
Pošumljavanje Krša u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 393
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Horvat A.
Zakonski propisi o korišćenju i zaštiti šuma u Dubrovačkoj republici     PDF    TXT 398
Tomašegović Z.
Pregled novijih sveučilišnih skripata i priručnika publiciranih u Zagrebu     PDF    TXT 400
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Frančišković S.
Industrija u akciji pošumljavanja.     PDF    TXT 404
Hruška B.
Iskustvo o uzgoju duglazije u ČSSR     PDF    TXT 406
Kalinić M.
Anučin — Lesoustrojstvo     PDF    TXT 410
 
ZAKONSKI PROPISI I RJEŠENJA
     
Pravilnik o žigosanju drva i izdavanje popratnica za drvo     PDF    TXT 411

                UNDER CONSTRUCTION