broj: 8/1962        pdf (8,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196208 and arb=1 order by id

 
UZGAJANJE ŠUMA
     
J. Šafar
Problem i pojam skupinastog gospodarenja. Mogućnosti za primjenu u našoj praksi     PDF    TXT 257
 
RAZNE STRUČNE TEME I PRIKAZI
     
Drndelić M.
Osvrt na završen prvi ciklus uređivanja šuma na području Bjelovarske šumsko privredne oblasti     PDF    TXT 270
Radovanović Z.
Neka zapažanja sa studijskog putovanja po Austriji, Švajcarskoj i Z. Njemačkoj     PDF    TXT 275
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Rezolucija IV Kongresa ITŠIDIJ     PDF    TXT 282
Hruška B.
XI Zasjedanje međunarodne komisije za topolu FAO     PDF    TXT 285
 
NEKROLOZI
     
Đ. B.
Ing. Tugomil Rogina     PDF    TXT 287
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Vajda Z.
Prof. dr J. Kišpatić i ing. A. Böhm: Primjena herbicida u šumarstvu     PDF    TXT 288
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Kalinić M.
Buringh: Razvoj metoda aerofotointerpretacije     PDF    TXT 294
Androić M.
Schwerdtfeger — Das Eichenwickler — Problem .     PDF    TXT 295

                UNDER CONSTRUCTION