broj: 5-6/1962        pdf (12,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196205 and arb=1 order by id

 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
D. Galić
Osvrt na neke ekonomske probleme     PDF    TXT 153
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
P. Ziani
Melioracija degradiranih pašnjaka sa kulturama šumskog krmnog drveća, grmlja i niskog drvenastog žbunja     PDF    TXT 156
 
RAZNO
     
Z. Kalafadžić
Reambulacija međa šuma općenarodne imovine u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 185
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
F. Kušan
Crni bor u flori i vegetaciji Grčke     PDF    TXT 193
 
RAZNE STRUČNE TEME I PRIKAZI
     
Zmijanac Đ.
Privatne šume na području grada Zagreba     PDF    TXT 203
Piškorić O.
Podaci za normiranje radova mjerenja i trijebljenja tanjih izbojaka u sastojini makijskog tipa     PDF    TXT 206
Anić M.
O javoru gluhaću     PDF    TXT 207
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Žunko O.
VIII Zasjedanje Potkomisije FAO za koordinaciju šumarskih pitanja Mediterana (Zaključci)     PDF    TXT 210
Mott R.
VI Sjednica U. O. Saveza Šumarskih Društava Hrvatske     PDF    TXT 212
II Plenum Saveza Šumarskih društava Hrvatske     PDF    TXT 213

                UNDER CONSTRUCTION