broj: 3-4/1962        pdf (12,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196203 and arb=1 order by id

 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
A. Krivec
Traktori Fergusoni u iskorišćavanju šuma.     PDF    TXT 87
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
J. Šafar
Problem proizvodnosti panjača u euimediteranskoj zoni Hrvatskog Primorja. (Prilog proučavanju introdukcije borova na otoku Rabu)     PDF    TXT 100
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Đ. Kovačić
Čišćenje guštika herbicidom 2, 4, 5, T     PDF    TXT 109
V. Seiwerth i I. Milatović
Rezultati pokusa tretiranja tla dezinfekcionim sredstvom »Vapam« u šumskom rasadniku     PDF    TXT 114
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
D. Klepac
Smanjivanje šteta koje nastaju bušenjem stabala Presslerovim svrdlom     PDF    TXT 120
 
RAZNE STRUČNE TEME I PRIKAZI
     
Eić N.
Ekonomske prednosti primjernih pruga nad punom klupažom     PDF    TXT 126
Vajda Z.
Sprečavanje unošenja i širenja novih štetnika po našim šumama     PDF    TXT 129
Petrović Lj.
Privredni i društveni značaj mehanizacije šum. privrede     PDF    TXT 133
Piškorić O.
Posljedice sušnog ljeta 1961. god. na dendroflori u Splitu i okolici     PDF    TXT 134
Knežević Đ.
Nobelova nagrada za fotosintezu     PDF    TXT 137
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Žunko O.
VIII Zasjedanje Potkomisije FAO za koordinaciju šumarskih pitanja Mediterana     PDF    TXT 139
Tošić M.
Zaključci V Interfakultetske konferencije Društva studenata šumarstva Jugoslavije     PDF    TXT 141
Mott R.
IV i V sjednica U. O. Saveza Š. D. Hrvatske .     PDF    TXT 143
Tomašegović Z.
Simpozij u Delftu     PDF    TXT 146
Knežević Đ.
Ekskurzija fitobiologa Finskom i Norveškom     PDF    TXT 146
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Simeunović D.
Glasnik muzeja šumarstva i lova. Beograd 1961.     PDF    TXT 148
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Emrović B.
Dr Michail Prodan — Forstliche Biometrie     PDF    TXT 149
Knežević Đ.
Büsgen M. — Bau und Leben unserer Waldbäume     PDF    TXT 150
Kovačević J.,
Tüxen R.: Sistematika zapadno- i srednjoevropskih bukovih šuma     PDF    TXT 151
Podzorov N. V.
Uzroci sušenja borovih sastojina.     PDF    TXT 151
Brown J. B.
Ekološki pregled s obzirom na regeneraciju britskih bukovih šuma     PDF    TXT 151

                UNDER CONSTRUCTION