broj: 11-12/1961        pdf (11,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196111 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ing. Branko Milas
Gospodarenje primorskom šumom bukve u vezi sa ulogom jele u njoj     PDF    TXT 413
 
SMOLARENJE
     
Ing. B. Bićanić
O utjecaju položaja stabala za smolarenje i broja bjeljenica na ekonomičnost i rentabilnost smolarenja     PDF    TXT 425
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ing. Vladislav Beltram
Nove mjere za unapređenje sjemenarstva i rasadničarstva     PDF    TXT 437
Prof. Dr. J. Kišpatić
Pojava rđe Melampsora pinitorqua (A. Br.) Rostr. na borovima na području NR Hrvatske     PDF    TXT 447
Ing. Živko Grujić
Potreba za podizanjem jednog jakog drvnog kombinata na području uže Srbije     PDF    TXT 459
Dr. Roko Benić
Mehanizacija sječe i izrade u eksploataciji šuma     PDF    TXT 470
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 1. sjednice U. O. Saveza S. D. H.     PDF    TXT 474
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Domaći stručni časopisi     PDF    TXT 476
Perc Z.
Brezinščak M.: Mjere i sistemi jedinica     PDF    TXT 478
Kalinić M.
Kovačević J.: Pregled travnjaka durmitorsko-sinjajevinske i Centralne oblasti Crne Gore     PDF    TXT 479
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Kovačević J.
Kondražov V.: Poljoprivredni efekt šumsko-zaštitnih pojasa u području Tambova     PDF    TXT 479
Brežnjak M.
Godišnja skupština norveških organizacija šumarstva i drvarske industrije     PDF    TXT 480

                UNDER CONSTRUCTION