broj: 9-10/1961        pdf (13,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196109 and arb=1 order by id

 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Dr D. Klepac
Normalne frekvencijske krivulje broja stabala u prebornoj šumi     PDF    TXT 333
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. V. Glavač
O vlažnom tipu šume hrasta lužnjaka i običnog graba     PDF    TXT 342
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Dr Z. Potočić
Priroda i funkcija rente u šumskoj privredi     PDF    TXT 348
 
DENDROMETRIJA
     
Ing. M. Špiranec
Prilog poznavanju obličnog broja graba     PDF    TXT 357
 
AEROFOTOGRAMETRIJA
     
Dr Z. Tomašegović
Značenje aerosnimaka za uređenje bujica     PDF    TXT 368
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. B. Marinković
Zaraženost borovih stabala na Marjanu sa Trametes pini (Broh) Fr.     PDF    TXT 371
 
FITOCENOLOGIJA
     
Ing. St. Bertović
Istraživanje tipova šuma i šumskih staništa     PDF    TXT 374
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
B. Bevilacqua
Značenje citoloških istraživanja u sadašnjoj fazi razvoja šumarske genetike kod nas     PDF    TXT 390
 
SAOPĆENJA
     
Kovačević J.
Drijenak kao voćka     PDF    TXT 400
Perc Z.
Tvornica ploča iverica u Srp. Moravicama     PDF    TXT 401
 
NEKROLOZI
     
Perušić A.
Ing. Mihovil Markić     PDF    TXT 402
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
M. A.
13. IUFRO-kongres     PDF    TXT 403
Kalinić M.
Simpozion o problemima pedologije i đubrenja u intenzivnoj šum. proizvodnji, Maglaj, juna 1961.     PDF    TXT 403
M. A.
Godišnja skupština šum. fakulteta     PDF    TXT 405
M. A.
Interfakultetska konferencija u Ljubljani     PDF    TXT 405
Formiranje komisija u Sav. Š. D. H.     PDF    TXT 405
Petrović Lj.
Zaključci 20. Plenuma Centr. S. IITŠIDIJ     PDF    TXT 406
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Domaći stručni časopisi     PDF    TXT 409
Anić M.
Marković Lj. i Petrović D.: Nega šuma u Srbiji     PDF    TXT 410
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Knežević D.
Održavanje je šuma životno pitanje Evrope     PDF    TXT 411

                UNDER CONSTRUCTION