broj: 7-8/1961        pdf (18,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Ing R. Đekić
Referat povodom 20-godišniice Narodne revolucije     PDF    TXT 249
 
DENDROMETRIJA
     
Dr Z. Tomašegović
Ovisnost promjera d1,3 jele i smreke o širini krošnje i visini stabla.     PDF    TXT 254
 
ŠUMARSKO ŠKOLSTVO
     
Prof. ing. I. Klemenčič
Ko gradi šumske saobraćajnice i kako da se školuje?     PDF    TXT 262
 
AEROFOTOGRAMETRIJA
     
Ing. M. Kalinić
Primjena fotogrametrije u pedološkim istraživanjima.     PDF    TXT 270
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. I. Oštrić
Osvrt na uvođenje motornih pila u šumarstvo     PDF    TXT 279
 
SAOPĆENJA
     
Androić M.
O šumama i šumarstvu Meksika     PDF    TXT 283
Kauders A.
Jedan od prvih istraživača hrv. primorskog krša     PDF    TXT 291
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Petrović Lj.
19. Plenum C. O. Saveza IITŠIDIJ i preporuke     PDF    TXT 297
Zapisnik I Plenuma Saveza ŠDH od 25. IV 1961.     PDF    TXT 304
Zapisnik 13. sjednice U. O. Saveza ŠDH od 31. V 1961.     PDF    TXT 307
Redovna 82. godišnja skupština S. Š. D. H. od 20. VI 1961.     PDF    TXT 308
Đ. K.
13. IUFRO-kongres u Beču 1961.     PDF    TXT 319
 
NEKROLOZI
     
Kišpatić J.
Ing. Aleksandar Böhm     PDF    TXT 320
Lampi F.
Hugo Kellner     PDF    TXT 321
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Perc Z.
Markić, Špiranec, Emrović: Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u NRH     PDF    TXT 324
Bel-tram V.
Ivkov R.: Vreme sadnje kao činilac u veštačkom podizanju šuma     PDF    TXT 325
Kevo R.
Zaštita prirode u Hrvatskoj     PDF    TXT 326
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Knežević Đ.
Šumarstvo Maroka     PDF    TXT 326
Knežević Đ.
Rasadnici u SAD     PDF    TXT 328
Knežević Đ.
Šume Finske     PDF    TXT 329
Knežević Đ.
Da li šuma daje ili oduzima vodu?     PDF    TXT 330
Špoljarić Z.
Pal: Anatomija evr. lišćara i grmlja     PDF    TXT 331

                UNDER CONSTRUCTION