broj: 5-6/1961        pdf (15,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Dr Slavko Komar
Novi zakon o šumama     PDF    TXT 169
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Ing. Bogomil Čop
Uloga i aktivizacija inženjera i tehničara šumarstva i drvarske industrije u izvršenju petogodišnjeg plana i sprovođenja novih privrednih mjera.     PDF    TXT 180
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. August Horvat
Osvrt na tehniku pošumljavanja degradiranih krških površina sadnjom biljaka i perspektive njezinog razvoja.     PDF    TXT 192
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Ing. Branko Bićanić
O cilju gospodarenja šumama na nižim položajima mediteranske zone Dalmacije i njegovom ostvarenju     PDF    TXT 205
 
RAZNO
     
Dr ing. Ivo Opačić
Prilog poznavanju dušika u drvetu     PDF    TXT 221
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Peternel J.
Završni račun Saveza Š. D. H. za 1960 g.     PDF    TXT 225
Petrović Lj.
Savjetovanje o mjestu i ulozi fitocenologije u šumarskoj privredi     PDF    TXT 232
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Ržehak V.
Zaštita prirode u Poljskoj     PDF    TXT 233
Knežević Đ.
Novi Zeland     PDF    TXT 236
Knežević D.
Šumarstvo Bugarske     PDF    TXT 237
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Kovačević J.
Stefanović V.: Zajednica bijelog bora     PDF    TXT 238
Kovačević J.
Stefanović V.: Areal prirodnog rasprostranjenja bijelog bora     PDF    TXT 238
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Knežević Đ.
Buchholz: Šumarstvo i drvna industrija u Sovj. Savezu     PDF    TXT 239
Knežević Đ.
Weck i Wiebecke: Svjetska šumoprivreda i njemačko šumsko gospodarenje i drvarska industrija     PDF    TXT 240
Vidaković M.
Dimpfmeier: Hibridizacija roda Larix     PDF    TXT 240
Fukarek P.
Geobotaničko kartiranje Sovj. Saveza     PDF    TXT 242

                UNDER CONSTRUCTION