broj: 3-4/1961        pdf (15,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Govor izaslanika Maršala Tita, predsjednika Sabora NRH dr Vladimira Bakarića na proslavi 100-godišnjice šumarske nastave, 21. XI 1960.     PDF    TXT 81
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Dr Dušan Klepac
O nekim normalama u jelovim prebornim šumama     PDF    TXT 85
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Ing. Dimitrije Bura
Mogućnost povećanja proizvodnje (prirasta) i obima sječa u prirodnim ekonomskim šumama.     PDF    TXT 90
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. Ilija Knežević
Izbor zemljišta i lokacija rasadnika topola     PDF    TXT 105
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr Milan Androić
Pokusno suzbijanje četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schiff.) bakterijama (Bacillus thuringiensis)     PDF    TXT 108
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. Dragutin Hanzl
Povećanje proizvodnje uzgojem bagrema     PDF    TXT 125
Ing. Halid Sarajlić
Prilog pošumljivanju kontinentalnih kršnih terena izloženih uticaju ekstremne bure     PDF    TXT 135
Ing. Edmund Modun
Utjecaj pokrivanja sadnog mjesta kamenom i razvoj sadnica oleastera i pitome masline na Kršu     PDF    TXT 142
 
SAOPĆENJA
     
Neidhardt N.
Stogodišnjica šumarske nastave     PDF    TXT 150
Dekanić I.
Tjedan šumarstva u Mündenu     PDF    TXT 155
Vukelić B.
Aktivnost studenata u rješavanju problema u vezi sa studijem     PDF    TXT 158
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Živojinović S.
Osvrt na Savjetovanje o pesticidima     PDF    TXT 159
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Spečić B.
Šumarstvo u Vel. Britaniji     PDF    TXT 161
Kovačević J.
Kemijsko suzbijanje korova u rasadnicima     PDF    TXT 166
Knežević Đ.
Šume Mongolije     PDF    TXT 167

                UNDER CONSTRUCTION