broj: 1-2/1961        pdf (13,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. Josip Šafar
Rasprostranjenost i proširivanje četinjača u arealu bukovih šuma Hrvatske     PDF    TXT 1
Dr Ivo Dekanić
Osnovni principi uzgojnih zahvata u posavskim šumama     PDF    TXT 11
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr. Roko Benić
Učešće i raspored srži u deblu crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.)     PDF    TXT 18
 
AEROFOTOGRAMETRIJA
     
Dr Zdenko Tomašegović
Stereofotogrametrijska linearna taksacija     PDF    TXT 36
 
SAOPĆENJA
     
Perušić A.
Šuma u pčelarskoj privredi     PDF    TXT 46
Klepac D.
Peti svjetski šumarski kongres     PDF    TXT 50
Jedlovski D.
Tuljci od polietilena za uzgoj sadnica     PDF    TXT 58
Piškorić O.
Splitski normativi za radove pošumljavanja u Kršu     PDF    TXT 60
Petrović Lj.
Zasjedanje studijske grupe mešovitog komiteta ECE i FAO od 7—12 novembra 1960 g. u Ženevi     PDF    TXT 62
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Kovačević J.
Karpati Z.: Sorbus vrste Mađarske i susjednih područja     PDF    TXT 65
Fukarek P.
Prilozi diskusiji o mjestu i ulozi fitocenologije u šumarstvu     PDF    TXT 65
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Petrović Lj.
Zaključci sa savjetovanja o mehanizaciji radova u šumarskoj privredi     PDF    TXT 73
Sjednica UO saveza Š. D. Hrvatske     PDF    TXT 76
Petrović Lj.
Zaključci sa 18. Plenuma C. O. Saveza ITŠIDIJ     PDF    TXT 77

                UNDER CONSTRUCTION