broj: 1-2/1960        pdf (13,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196001 and arb=1 order by id

 
PERSPEKTIVE RAZVOJA ŠUMOPRIVREDE JUGOSLAVIJE
     
Knebl Franjo
O perspektivama šumarstva Hrvatske     pdf    TXT 1
 
DENDROLOGIJA
     
Horvat August
Osvrt na istraživanja crnog bora i njihova primjena u šumarstvu     PDF    TXT     EN 7
 
ISKORIŠČAVANJE ŠUMA
     
Bojanin Stevan
Učešće sortimenata i količine gubitaka kod sječe i izrade jelovih stabala u fitocenozi jele s rebračom     PDF    TXT     EN 21
 
SAOPĆENJA
     
Novaković Mladen
Uredba o organizaciji šumarstva     PDF    TXT 35
Anić Milan
Internacionalna konferencija o njezi šuma u Budimpešti 1959.     PDF    TXT 40
 
NEKROLOZI
     
Anić Milan
Prof. dr. Aldo Pavari     PDF    TXT 40
 
DRUŠTVENA PITANJA I VIJESTI
     
Potočić Zvonko
Iz Šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 42
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Bertović Stjepan
Ing. P. Matković — Vegetacija Marjana     PDF    TXT 43
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Vajda Zlatko
Krahl—Urban: Šumarska monografija hrasta lužnjaka i kitnjaka     PDF    TXT 44
Anić Milan
Kongres čehoslovačkih šumara 1958. g     PDF    TXT 55
Brežnjak Marijan
Finoća površine piljenica ispiljenih na jarmači     PDF    TXT 56
Anić Milan
Zbornik naučnih radova Šumarskog fakulteta u Pragu     PDF    TXT 57
Brežnjak Marijan
Listovi pila vertikalnih jarmača s oštricama iz tvrdih legura     PDF    TXT 58
Brežnjak Marijan
Kompleksno iskorišćavanje drveta i promjene koncepcije pilanske prerade drveta     PDF    TXT 58
Knežević Đuro
Upotreba cinkova fosfida u borbi s miševima     PDF    TXT 59
Brežnjak Marijan
Pavlović J. — Suvremeni aspekti iskorištenja kod piljenja trupaca četinjača     PDF    TXT 59
Anić Milan
Dekorativni oblici raznog drveća i grmlja — Kolesnikov     PDF    TXT 60
Anić Milan
Centar za poljoprivredna i šumarska istraživanja u Rimu     PDF    TXT 62
Fukarek Pavle
Flora SSSR — B. K. Siskin     PDF    TXT 64

                UNDER CONSTRUCTION