broj: 12/1959        pdf (12,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195912 and arb=1 order by id

 
RAZNO
     
Androić M.
Povodom četrdesetgodišnjice KPJ i SKOJ-a     PDF    TXT 409
Simeunović D.
Osnove pravnog regulisanja odnosa u šumarstvu     PDF    TXT 412
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac D.
Nekoliko metoda za određivanje etata u jelovim prebornim šumama     PDF    TXT 426
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Androić M.
Ekonomske i biocenotske posljedice kasnog tretiranja sastojina protiv gubara     PDF    TXT 437
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
O. Žunko
Referat ing. O. Žunka na svečanom Plenumu Šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 448
M. Androić
Svečani Plenum Šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 451
M. Androić
Uspomena na svijetle primjere naše Narodnooslobodilačke borbe i revolucije     PDF    TXT 455
Zaključci 16. Plenume Saveza inž. i teh. šum. i drv. ind. Jugoslavije     PDF    TXT 456
inž. Stjepan Bertović
Savjetovanje o naučno istraživačkom radu u šumarstvu i drvnoj industriji NR Hrvatske     PDF    TXT 461
 
NEKROLOZI
     
R. S.
Ing. Josip Jozić     PDF    TXT 464
 
SAOPĆENJA
     
Hanzl D.
Tečaj o selekcionim sječama i proredama     PDF    TXT 465
 
STRANO ŠUMARSTVO i STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Đ. Knežević
Evropska šumoprivreda u svijetlu poljoprivredno, političke integracije     PDF    TXT 466
J. Kišpatić
Zycha, Röhrig E., Rettenbach B., Knigge W.: Die Pappel: Anbau, Pflege, Werwertung     PDF    TXT 469
M. Anić
Svoboda P.: Lesni dfeveni a jejich porosty     PDF    TXT 470
M. Anić
Szafer W., Kulczynski S. i Pawlovski B.: Rôsliny polskie     PDF    TXT 472
M. Anić
Sbornik prac o Tatranskom Narodnonom parku     PDF    TXT 472
M. Anić
Rostrup E. — Jörgensen C. A.: Den danske flora     PDF    TXT 472

                UNDER CONSTRUCTION