broj: 10-11/1959        pdf (12,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195910 and arb=1 order by id

 
RAZNO
     
Đekić R.
Govor na plenumu Sav. inž. i teh. u Mostaru     PDF    TXT 345
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Vidaković M.
Oplemenjivanje ariša     PDF    TXT 347
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kevo R.
Problem i potreba stavljanja područja mljetskih jezera pod najvišu organiziranu formu zaštite prirode     PDF    TXT 355
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Tomaševski S.
Odnos debljinskog prirasta gorskog brijesta i bukve u gosp. jed. »Ravna Gora«     PDF    TXT 364
 
SAOPĆENJA
     
Knežević Ilija
Pokušaj mehaničkog suzbijanja Dothichiza populea na eurameričkim topolama     PDF    TXT 370
Bertović S.
Međunarodni simpozij za Vegetacijsko kartiranje u Stolzenau     PDF    TXT 372
Šafar J.
Primjeri i značenje toponimije na području naših šuma . . .     PDF    TXT 375
Klepac D.
Deseto zasjedanje Evropske komisije za šume FAO . . .     PDF    TXT 376
Simeunović D.
Obrazovanje kvalifikovanih šumskih radnika u Švicarskoj     PDF    TXT 383
Afanasijev D
Plantažna proizvodnja drveta.     PDF    TXT 386
Piškorić O.
O desetgodišnjici Srednje šumarske škole za krš u Splitu     PDF    TXT 390
 
STRANO ŠUMARSTVO i STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Đ. Knežević
Šumarstvo u Turskoj     PDF    TXT 393
Đ. Knežević
Šumoprivreda Latinske Amerike     PDF    TXT 394
Đ. Knežević
Položaj austrijskog šumarstva s obzirom na evropsku integraciju     PDF    TXT 397
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
J. Kovačević
Anić M.: Šumsko vegetacijski odnosi Istre     PDF    TXT 399
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Promocija I. Dekanića     PDF    TXT 400
Zaključci Šumarske konferencije u Skoplju 16—18. IX. 1959     PDF    TXT 400
 
NEKROLOZI
     
Dodoš Dragan — Nekrolog kolektiva Ogulin     PDF    TXT 401
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Iz zapisnika druge sjednice U. O. Šum. dr. od 6. XI. 1959     PDF    TXT 402
M. A.
16-ti Plenum Sav. inž. i teh. šum. i drv. ind. Jugoslavije     PDF    TXT 402
M. A.
Povodom otkrivanja biste ing. Mihajla Klajna na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu     PDF    TXT 406

                UNDER CONSTRUCTION