broj: 8-9/1959        pdf (16,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195908 and arb=1 order by id

 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Plavšić M., Klepac D.
Utvrđivanje prirasta po kontrolnoj metodi na pokusnim plohama gosp. jedinice »Posavske šume« u šumariji Lipovljani     PDF    TXT 257
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Lončar I.
Predrast i njega sastojina     PDF    TXT 271
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac D.
Izračunavanje gubitka na prirastu u sastojinama koje je napao gubar (Lymantria dispar)     PDF    TXT 280
 
PLANIRANJE
     
Lovrić N.
Vremenski plan rada     PDF    TXT 291
 
STRANO ŠUMARSTVO i STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Kaminski E.: Šume i šumarstvo Poljske     PDF    TXT 300
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Frančišković S. i Gjaić M.
Razvoj i uloga željezničkog praga     PDF    TXT 313
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Vasić M.
Ogledi hemiske zaštite kultura topole i vrbe od štetnog djelovanja visoke divljači     PDF    TXT 326
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
M. Anić
Alfieri D. i Kevo R.: Mljet     PDF    TXT 333
 
STRANO ŠUMARSTVO i STRANA STRUČNA LITERATURA
     
M. Anić
Susaeta i Orensanz: Tehnika pošumljavanja mediteranskog područja i njen razvoj     PDF    TXT 333
M. Anić
Vedel H. Lange J.: Traeer og buske     PDF    TXT 338
I. Horvat
Kohmeder — Schönbach: Genetik und Züchtung der Waldbäume     PDF    TXT 338
I. Horvat
Zycha, Hörig, Rettenbach Knigge: Die Pappel     PDF    TXT 340
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Domaći stručni časopisi 1959.: Šumarstvo 1/2, 3/4, 5/6 — Gozdarski vestnik 1/2, 3, 4/5 — Les l, 2/3, 4, 5, 6 — Narodni šumar 1/4 — Zaštita prirode 15 — Drvna industrija 1/2, 3/4, 5/6 — Šumarski pregled 1 — Topola 9, 10     PDF    TXT 340
 
STRANO ŠUMARSTVO i STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Đ. Knežević
Šume i šumarstvo Norveške     PDF    TXT 342

                UNDER CONSTRUCTION