broj: 6-7/1959        pdf (17,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195906 and arb=1 order by id

 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Sarajlić H.
Veliki pokreti zemljanih masa kod Zalesine na željezničkoj pruzi Zagreb-Rijeka     PDF    TXT 169
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Tomaševski S.
Debljinski prirast i vrijeme prijelaza jelovih stabala u fitocenozi bukve s jelom u gospodarskoj jedinici Ravna Gora     PDF    TXT 176
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Špiranec M.
Močvarni taksodij i mogućnost njegova uzgoja u našim krajevima     PDF    TXT 182
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Mikloš I.
Zapažanja o pojavi i štetnosti nekih insekata na crniki u Hrv. Primorju i Dalmaciji     PDF    TXT 195
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Bićanić B.
Potrajnost smolarenja u Dalmaciji (Uređenje borovih šuma)     PDF    TXT 204
 
SAOPĆENJA
     
Anić M.
Dva stoljeća stara akcija na uzgoju vrba i drugih vrsta drveća brzog rasta u našim krajevima .     PDF    TXT 229
Vajić B.
V-55 avion za tretiranje šuma     PDF    TXT 229
Šafar J.
Nacionalni parkovi Poljske     PDF    TXT 231
 
OSOBNE VIJESTI
     
Z. Perc
Weiler ing. Adolf — Samostalna izložba slika     PDF    TXT 232
 
STRANO ŠUMARSTVO i STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Đ. Knežević
Kuda ide šumarstvo?     PDF    TXT 233
Đ. Knežević
Po švedskim šumama     PDF    TXT 237
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zaključci I. Saveznog savjetovanja za zaštitu šuma održanog 24—26 marta 1959 u Zagrebu     PDF    TXT 241
Zaključci 80-te godišnje skupštine Šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 244
M. Špiranec
II. sjednica Upravnog odbora Šumarskog društva Hrvatske održane 28. VIII. 1959.     PDF    TXT 245
M. Androić
Osamdeseta godišnja skupština Šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 246
Z. Perc
Stručni izlet u slavonske hrastove šume u Spačvi     PDF    TXT 249
 
NEKROLOZI
     
Z. Perc
Fey ing. Josip — Prigodom godišnjice smrti     PDF    TXT 254

                UNDER CONSTRUCTION