broj: 1-3/1959        pdf (15,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195901 and arb=1 order by id

 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Milas B.
Gospodarenje pojedinim vrstama drveća u prebornoj šumi     PDF    TXT 1
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kišpatić J.
Pojava rđe na alepskom boru u Istri     PDF    TXT 26
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Glavač V.
O šumi poljskog jasena s kasnim drijemovcem (Leucojeto-Fraxinetum angustifoliae, ass. nov.)     PDF    TXT 39
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Tomaševski S.
Prirast rakavih jelovih stabala     PDF    TXT 46
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Böhm A.
Diplodia pinea (Desm.) Kickx, uzročnik sušenja sadnica bora     PDF    TXT 48
Androić M.
Pojava bakterioze kod zlatokraja i njezino značenje za gustoću populacije 1958. g.     PDF    TXT 50
 
SAOPĆENJA
     
Špiranec M.
Metode pojačavanja vidljivosti godova na bukovim izvrcima     PDF    TXT 52
Benić J.
Određivanje tečajnog prirasta u visokim regularnim (jednodobnim) šumama.     PDF    TXT 54
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
O. Piškorić
Savezno savjetovanje o kršu     PDF    TXT 57
I. Žukina
Rad Šumarskog kluba Varaždin u 1958. g.     PDF    TXT 61
Osnovano je Udruženje šumsko-privrednih organizacija Jugoslavije     PDF    TXT 62
 
IZ ŠUMARSKE SEKCIJE POLJ. ŠUM. KOMORE HRVATSKE
     
M. Würth
Sjednica U. O. Polj. šum. komore od 24-XII-1958     PDF    TXT 63
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
J. Kovačević
Wraber M.: Fitocenološka in ekološka analiza dendroflore na Pohorju     PDF    TXT 67
Fr. Štajduhar
Krpan dr. J.: Sušenje i parenje drva     PDF    TXT 67
 
STRANO ŠUMARSTVO i STRANA STRUČNA LITERATURA
     
D. Knežević
Izgrađivanje šumarstva u Etiopiji     PDF    TXT 68
Đ. Knežević
Šume Kanade     PDF    TXT 70
Đ. Knežević
Šume i šumarstvo Vjetnama     PDF    TXT 74

                UNDER CONSTRUCTION