broj: 11-12/1958        pdf (17,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195811 and arb=1 order by id

 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Benić R.
Utvrđivanje normalnog učinka rada kod obaranja i izrade jelovine u ljetnoj sječi.     PDF    TXT 369
 
UZGOJ ŠUMA
     
Horvat A.
Nekoliko misli i orijentacionih podataka o primjeni drače (Paliurus aculeatus Lamp.) pri pošumljavanju Krša.     PDF    TXT 391
 
DENDROMETRIJA
     
Emrović B.
Funkcionalni papir za volumni prirast.     PDF    TXT 398
 
TEHNOLOGIJA DRVA
     
Tomaševski S.
Učešće i raspored neprave srži bukovih stabala u gospodarskoj jedinici Ravna gora.     PDF    TXT 407
 
NEKROLOZI
     
Horvat I.
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović     PDF    TXT 411
 
SAOPĆENJA
     
Oštrić I.
Racionalizacija transporta u iskorištavanju šuma.     PDF    TXT 417
Eić N.
Protupožarna služba i vjetrobrani pojasevi u američkim šumama     PDF    TXT 420
Kritić D.
Drvo kao gorivo i kao sirovina za kemijsku preradu     PDF    TXT 424
Androić M.
Neki problemi zaštite šuma u Italiji i Njemačkoj     PDF    TXT 425
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Oštrić I.
Proslava 100 god. rođenja šumara i književnika Josipa Kozarca u Vinkovcima     PDF    TXT 436
Kauders A.
60. god. otvorenja Šumarskog doma i osnutka šumarske akademije u Zagrebu.     PDF    TXT 437
Androić M.
Povodom jednog jubileja     PDF    TXT 439
XIV. plenum Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije — Zaključci     PDF    TXT 441
 
IZ ŠUMARSKE SEKCIJE POLJ. ŠUM. KOMORE HRVATSKE
     
Würth M.
Rad Komisije za Krš     PDF    TXT 443
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Hajdin Ž.
Plenum Društva NR Hrvatske     PDF    TXT 446
 
RAZNO
     
Kovačević N.
Stručni ispiti šumarskih tehničara     PDF    TXT 448
Kalinić Bojanin M.
Međunarodna konferencija po pitanju geneze, klasifikacije i kartografije tla jugoistočne Evrope     PDF    TXT 448
Hang L.
Desetgodišnjica osnutka i rada srednje tehničke škole drvne struke u Virovitici     PDF    TXT 449
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Vajda Z.
Prof. dr. Ž. Kovačević: Primjenjena entomologija. Šumski štetnici III. knjiga, Zagreb, 1956.     PDF    TXT 450
Šafar J.
Miletić Ž.: Metod normale uređivanja prebirne šume na Kršu     PDF    TXT 451
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Horvat I.
Herman Knuchel: Das Holz, Frankfurt/Main 1954.     PDF    TXT 452
Knežević Đ.
Deutsche forstliche Bibliographie     PDF    TXT 453
Knežević Đ.
Hubert Hugo Hilf: Arbeitswissenschaft, München, 1957     PDF    TXT 453
Knežević Đ.
Buchholz-Klemm: Forstwirtschaftliches Fachwörterbuch, Berlin 1957.     PDF    TXT 453
Knežević Đ.
Göhre K.: Die Robinie und ihr Holz, Berlin 1952.     PDF    TXT 453
Benić R.
Iskorišćavanje sporednih i nedrvnih proizvoda šuma u Poljskoj (prema »Las polski« br. 12/1952)     PDF    TXT 453
Knežević Đ.
Šume i šumarstvo u Švedskoj (Les. hozj. br. 5/1958.)     PDF    TXT 454

                UNDER CONSTRUCTION