broj: 1-2/1956        pdf (14,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195601 and arb=1 order by id

 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Dr. Dušan Klepac
Funkcionalni odnos između godišnjeg volumnog prirasta i prsnog promjera za jelu u prebornoj šumi     PDF    TXT 1
 
UZGAJANJE ŠUMA I FITOCENOLOGIJA
     
Ing. Đuro Zmijanac
Proizvodnja plataninih sadnica     PDF    TXT 17
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr. Željko Kovačević
Suzbijanje gubara i potkornjaka u šumama     PDF    TXT 23
 
UZGAJANJE ŠUMA I FITOCENOLOGIJA
     
Ing. Ilija Knežević
Neka zapažanja o uzgoju sadnica platana     PDF    TXT 28
Dr. Pavle Fukarek
Prilog poznavanju Šumskih zajednica u kojima se javlja poljski jasen     PDF    TXT 30
 
RAZNO
     
Ing. Josip Marčić
Rogač na Primorskom kršu južne Dalmacije     PDF    TXT 40
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. Stanko Tomaševski
Masovno ugibanje brijesta u gosp. jed. Ravna Gora     PDF    TXT 42
 
RAZNO
     
Ing. Mladen Novaković
Povodom osnivanja Stručnog udruženja šumarsko privrednih organizacija Hrvatske     PDF    TXT 44
 
SAOPĆENJA
     
Ing. Dušan Jedlovski
Ekskurzija šumarskih stručnjaka Dalmacije u dubrovačku okolicu i Pelješac     PDF    TXT 48
Ing. Ivica Žukina
Instruktivna ekskurzija ličkih šumara u prašume Ličke Plješivice     PDF    TXT 56
Mato Rajčić
Osnivanje školskih gajeva — važan zadatak pri obnovi šuma na Kršu     PDF    TXT 57
Mate Pečić
Sadnja eukaliptusa s tuljcima od krovne ljepenke     PDF    TXT 60
Ing. Josip Šafar
Stogodišnjica Tehničke visoke škole u Zürichu     PDF    TXT 61

                UNDER CONSTRUCTION