broj: 11-12/1955        pdf (55,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195511 and arb=1 order by id

 
RAZNO
     
Ugrenović Aleksandar
Prvi decenij šumarstva u socijalističkoj Jugoslaviji (1945—1955)     pdf    TXT 361
 
UZGAJANJE ŠUMA I FITOCENOLOGIJA
     
Špiranec ing. Mirko
Sjemenarstvo     PDF    TXT 367
Dragišić ing. Petar
Problem razvitka i njege mladih sastojina bukve i hrasta kitnjaka u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 374
Podhorski ing. Ivo
Razvoj uzgoja topola u NRH     PDF    TXT 396
Horvat dr. Ivo
Osam godina istraživanja i kartiranja vegetacije Gorskog Kotara i Hrv. Primorja     PDF    TXT 412
Ziani ing. P.
Nauka o biljnim zajednicama — osnova savremenog šumarstva     PDF    TXT 422
 
RAZNO
     
Peternel ing. Josip
Šumske komunikacije u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 428
 
UZGAJANJE ŠUMA I FITOCENOLOGIJA
     
Vajda dr. Z.
Deset godina pošumljavanja i melioracija u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 436
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Spaić ing. Ivan
Problematika zaštite šuma u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 440
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Smilaj ing. Ivan
Uređivanje šuma u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 469
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Frančišković ing. Stjepan
Drvna industrija u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 491
 
RAZNO
     
Cvitovac ing. V.
Organizacija upravljanja šumama u Hrvatskoj     pdf    TXT 503
Horvat dr. Ivo
Radovi šumarskog odjela Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu 1945, do 1955.     PDF    TXT 517
Horvat ing. August
Institut za eksperimentalno šumarstvo     PDF    TXT 526
Šafar ing. Josip
Osvrt na desegodišnji razvitak i rad Instituta za šumanskn i lovna istraživanja NR Hrvatske     PDF    TXT 532
Frančišković ing. S.
Institut za drvno-industrijska istraživanja     PDF    TXT 539
Neidhardt dr. Nikola
Apsolventi šumarstva u Hrvatskoj 1860—1955     PDF    TXT 541
Ružić Josip
Udruženje studenata šumarstva zagrebačkog sveučilišta u deeetgodištu 1945-1955     PDF    TXT 549
Srdić ing. Dušan
Osvrt na stanje i rad na polju lovne privrede od oslobođenja pa nadalje     PDF    TXT 552
 
UZGAJANJE ŠUMA I FITOCENOLOGIJA
     
Šafar Josip
Srašćivanje korijenja     PDF    TXT 563
Vajda dr. Zlatko
Stanje bukovih sastojina na Učki     PDF    TXT 579
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Kišpatić dr. J.
Otpornost smeđe srži poljskog jasena prema gljivama     PDF    TXT 587
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac dr. Dušan
Utvrđivanje prirasta po metodi izvrtaka     PDF    TXT 603
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Benić dr. Roko
Razmatranje o iskorišćenju oblovine kod izrade pragova     PDF    TXT 621
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Androić dr. Milan
Novi aspekti biološke borbe protiv štetnih insekata     PDF    TXT 635

                UNDER CONSTRUCTION