broj: 7-8/1955        pdf (11,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195507 and arb=1 order by id

 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Bojanin ing. Stevan
Točnost određivanja drvnih masa sastojina polaganjem primjernih pruga     PDF    TXT 221
Klepac dr. Dušan
Utjecaj imele na prirast jelovih šuma     PDF    TXT 231
 
DENDROLOGIJA
     
Vidaković dr. M.
Značenje anatomske građe iglica kod svojta crnog bora u Jugoslaviji     PDF    TXT 244
 
RAZNO
     
Jovanović ing. J.
Međunarodni odnosi šumarstva i drvne industrije     PDF    TXT 254
Jedlovski ing. Dušan
Upotreba krovne ljepenke za izradu tuljaka     PDF    TXT 258
 
UZGAJANJE ŠUMA I FITOCENOLOGIJA
     
Piškorić ing. O.
Zelena duglazija na kršu     PDF    TXT 260
 
INOSTRANO ŠUMARSTVO
     
Ettinger ing. Zvonimir
POSJET DRVNOJ INDUSTRIJI SAD     PDF    TXT 262
 
RAZNO
     
Dobrinčić Veljko
Uputstvo o honorarnim službenicima     PDF    TXT 264
Dobrinčić Veljko
Neka pitanja o izostajanju službenika iz službe, odsustvu i premještaju     PDF    TXT 265

                UNDER CONSTRUCTION