broj: 2-3/1954        pdf (21,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195402 and arb=1 order by id

 
RAZNO
     
Kauders ing. Alfons
Jubilarna proslava Šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 41
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Horvat ing. August
Osvrt na rezultate pošumljavanja u krškom području NR Hrvatske u periodu izvođenja petogodišnjeg plana     PDF    TXT 51
 
INOSTRANO ŠUMARSTVO
     
Beltram ing. Vladislav
Zapažanja s ekskurzije jugoslavenskih šumara u Austriju 11 do 14 oktobra 1953     PDF    TXT 62
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Meštrović ing. Rudi
Smolarenje na kršu     PDF    TXT 75
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac dr. Dušan
Komparativna istraživanja debljinskog, visinskog i volumnog prirasta u fitocenozi jele i rebrače     PDF    TXT 83
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Prokopljević ing. Nenad
O nekim ekonomskim problemima šumske proizvodnje (proizvodnje drveta na panju) kod šumskih gazdinstava —     PDF    TXT 110
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Godek ing. Ivo
Sastanak bujičara na savjetovanju hidrotehničara u Opatiji     PDF    TXT 114
 
NAREDBE, PRAVILNICI I SL.
     
Dobrinčić Veljko
Materijalna odgovornost službenika     PDF    TXT 114
Dobrinčić Veljko
Uniforma službenika šumarsko-tehničke pomoćne službe     PDF    TXT 116
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Vajda dr. Zlatko
O sriježi ili golomrazici     PDF    TXT 117
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Panov Aleksandar
Povodom novog članka N. Lobanova o mikorizi     PDF    TXT 120
 
KOMEMORACIJE
     
H. V
Klunić Mirko     PDF    TXT 122
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
P. Z.
Godišnjak Instituta NRM     PDF    TXT 123
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
R. D
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 124
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Potočić ing. Zvonko
Plenum Saveza šumarskih društava FNRJ     PDF    TXT 125
Potočić ing. Zvonko
Izvještaj o 75-god. skupštini     PDF    TXT 130

                UNDER CONSTRUCTION