broj: 3/1953        pdf (8,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195303 and arb=1 order by id

 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Dr. ing. I. Horvat
Prilog poznavanju tehničkih svojstava duglazijevine     PDF    TXT 105
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
ing. B. Emrović
Dvoulazne drvnogromadne tablice za poljski jasen     PDF    TXT 114
Ing. Đ. Babogredac
Utvrđivanje kvalitetne vrijednosti stabala i sastojina     PDF    TXT 118
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Ing. R. Benić
Iskorišćenje oblovine kod izrade tesanih i piljenih željezničkih pragova i tesane i piljene skretničke i mostovne građe     PDF    TXT 127
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Ing. B. Pejoski
Osvrt na industrijsko smolarenje u našoj zemlji     PDF    TXT 136
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. S. Tomaševski
Xyloterus signatus napada bukvu     PDF    TXT 145
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Ing. M. Špiranec
O pojmu »diferencijalna renta položaja«     PDF    TXT 147
 
NAREDBE, PRAVILNICI I SL.
     
Ing. Z. Hajdin
Opći dio stručnog ispita za zvanje ml. šumarskog tehničara. Informacije kandidatima     PDF    TXT 150

                UNDER CONSTRUCTION