broj: 4/1952        pdf (10,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. J. Šafar
Problemi izmjene vrsta u šumama     PDF    TXT 89
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Ing. B. Stamenković.
O proizvodnji i potrošnji celuloznog drveta i njegovih proizvoda kad nas i u svetu     PDF    TXT 100
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. S. Brixy
Prilog unapređenju uspjeha sjetve pitomog kestena     PDF    TXT 109
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. J. Kosović
Pojava borovog četnjaka u Lici     PDF    TXT 113
Ing. M. Androić
Koji štetnici prijete našim šumama ove godine     PDF    TXT 113
 
DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
Ing. O. Piškorić
O Petogodišnjici «Šumarskog priručnika«     PDF    TXT 115
A. Horvat
Osvrt na knjigu: Strojevi pilane od prof. R. Fantoni     PDF    TXT 116
B. Pejovski
Ing. L. Trajkov: Pošumljavanje so topoli     PDF    TXT 119
V. Beltram
Ing. I. Lončar: Njega šuma proredom     PDF    TXT 120
 
INOSTRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
Ing. Đ. Knežević
Leibundgut: Od prorede do uzgojnih mjera producije najveće vrijednosti     PDF    TXT 122
Ing. I. Soljanik
Mišustin: Miklofora zemljišta i obrazovanje mikorize kod hrasta     PDF    TXT 126
Ing. D. Radimir
Messeri: Anatomska istraživanja smolarevih borova     PDF    TXT 127
Ing. D. Radimir
L´Italia forestale e montana: Ljekovito bilje rabarbara treba uzgajati u brdskim krajevima     PDF    TXT 128
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Godišnja skupština šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 129
Prvi kongres biologa Jugoslavije     PDF    TXT 133
V. Supek
Tehnička pomoć FAO našoj zemlji     PDF    TXT 133
Ing. I. Smilaj
Ing. Oskar Agić     PDF    TXT 134

                UNDER CONSTRUCTION