broj: 1-3/1952        pdf (18,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195201 and arb=1 order by id

 
ŠUMARSKA NAUKA
     
Dr A. Ugrenović
Devet godina šumarske nastave     PDF    TXT 1
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Dr. ing. M. Plavšić.
O cilju šumskog gospodarstva u socijalizmu i njegovoj realizaciji     PDF    TXT 5
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Ing. B. Pejoski
Razvoj industrijskog smolarenja u pravcu Petogodišnjeg plana     PDF    TXT 25
 
DENDROLOGIJA I FITOCENOLOGIJA
     
Dr. Ž. Slavnić
O ekologiji Bahofenove topole     PDF    TXT 35
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Ing. D. Radomir
Smolarenje stimulacijom     PDF    TXT 42
 
MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Ing. D. Striker
Lignin kao sirovina     PDF    TXT 51
 
LOV
     
Ing. D. Srdić
Šumari i lovna privreda     PDF    TXT 58
 
STROJEVI I ORUĐA U ŠUMARSTVU
     
Ing. Vl. Beltram
Burnikova sadilica     PDF    TXT 64
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. S. Tomaševski
Medunac tjera tri izbojka u jednoj vegetacijskoj periodi     PDF    TXT 66
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Ing. A. Šerbetić
Stručni ispiti za mlade šumarske inženjere     PDF    TXT 69
F. Š.
Stručni ispiti mladih šumarskih tehničara     PDF    TXT 70
 
DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
Ing. J. Šafar
M. Wraber: Gozdna vegetacijska slika in gozdnogajitveni problemi Prekomurja     PDF    TXT 76
B. Marić
Ing. T. Španović: Topole     PDF    TXT 76
 
INOSTRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
Dr. I. Horvat
Kollmann R.: Technologie des Holzes und dear Holzwerkstoffe     PDF    TXT 77
Dr. I. Horvat
Njemačko šumarstvo     PDF    TXT 81
Ing. Z. Gračanin
Lutz i Chandler: Forest Soils     PDF    TXT 82
Ing. Z. Gračanin
Duchaufour: Nots sur les types d´humus forestier et leur rapport carbone azote     PDF    TXT 83
F. Arnautović
Pavari: Pokusna ispitivanja provenijencija i rasa jele     PDF    TXT 83
Ing. I. Opačić
Dr. Novak: Tränkvorschriften für Schwellen und Maste     PDF    TXT 84
B. Pejoski
Forst Products Laboratory     PDF    TXT 85
B. Pejoski
Laycke: Forst- und Holzgerechte Harzunig der Kiefer     PDF    TXT 86
Dr. J. Kovačević
Dr. Rosenkranz: Grundzüge der Phänologie     PDF    TXT 86

                UNDER CONSTRUCTION