broj: 11/1951        pdf (7,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195111 and arb=1 order by id

 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
ing. B. Stamenković
O potrošnji i izvozu rezane građe četinara     PDF    TXT 355
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
ing. J. Šafar
O gospodarskom značenju podzemnih organa sadnica i drveća     PDF    TXT 363
 
MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA. TEHNOLOGIJA DRVETA
     
ing. F. Šulentić
Upotreba i raspored strojeva u proizvodnji sanduka     PDF    TXT 373
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
ing. J. Batić
Čuvanje i sijanje jasenovog sjemena     PDF    TXT 378
ing. S. Tomaševski
Dva pršljena u jednoj vegetacionoj periodi na alepskom boru     PDF    TXT 379
 
IZ STRUČNE ŠTAMPE. DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
Narodni šumar 7-8/1951     PDF    TXT 380
Šumarstvo 4/1951     PDF    TXT 380
I. Spaić
Zaštita bilja     PDF    TXT 380
I. Spaić
A. Prisjažnjuk: Bolesti i štetočine semenja, drveća i žbunja i mere protiv njih     PDF    TXT 381
I. Spaić
A. Prisjažnjuk: Štetočine i bolesti klijavaca i sadnica u šumskim rasadnicima i mjere suzbijanja     PDF    TXT 381
I. Spaić
Ing. D. Tresiglavić : Kako ćemo sačuvati naše šume od požara     PDF    TXT 382
V. Čehovim
Prof. Ing. R. Fantoni: Strojevi pilane     PDF    TXT 382
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
I. Horvat
Statistički podaci o proizvodnji drveta     PDF    TXT 382
I. Horvat
Novi američki propisi za sušenje drveta     PDF    TXT 383
J. Krpan
Udžbenik za stolarstvo (Textbook of woodwork) od G. W. Thomas     PDF    TXT 384
J. Kišpatić
Krting F.: Pokusu suzbijanja korova u šumskim rasadnicima     PDF    TXT 385
S. Brixy
Prof. dr Krahl-Urban: Waldfeibau in einem Mittelgebirgsrevier     PDF    TXT 386

                UNDER CONSTRUCTION