broj: 5/1951        pdf (6,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195105 and arb=1 order by id

 
ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. M. Androić
Otpornost gubarevih gusjenica (stadij I—V) prema parathionu i pantakanu     PDF    TXT 181
 
UREĐIVANJE ŠUMA I DENDROMETRIJA
     
ing. Z. Tomašegović
Savremena iskustva i rezultati šumarske fotogrametrije     PDF    TXT 193
 
UREĐIVANJE BUJICA
     
ing. R. Luić
Izračunavanje pronosa nanosa po postupku Herheulidze-Stiny     PDF    TXT 201
 
IZ STRUČNE ŠTAMPE. DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
A. Horvat
Ing. Pavle Fukarek: Materijal za bibliografiju o kršu     PDF    TXT 207
S. Brixy
Ing. A. Panov: Sakupljanje i manipulacija sa šumskim sjemenom     PDF    TXT 207
B. Pejoski
Glasnik prirodnjačkoig muzeja srpske zemlje     PDF    TXT 208
D. Jurić
Ing. Stjepan Frančišković: Prirodno sušenje drveta     PDF    TXT 208
S. Simeunović
Šumarstvo 1950 i 1/1951     PDF    TXT 209
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
M. Anić
Internacionalni kongres pitomog kestena     PDF    TXT 209
Lj. Zsuffa
Katastrofalno propadanje bukve u Istočnoj Kanadi     PDF    TXT 210
J. Šafar
Wiedemann E.: Ertragskudliche und waldbauliche Grundlagen der Forstwirtschaft     PDF    TXT 211
M. Anić
Prof. Adriano Fiori ±     PDF    TXT 212
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
B. Pejoski
Ekskurzija studenata šumarstva skopskog fakulteta     PDF    TXT 212

                UNDER CONSTRUCTION