broj: 3-4/1951        pdf (13,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195103 and arb=1 order by id

 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
ing. P. Ziani
Značaj metodike kod planiranja šumsko-meliorativnih radova     PDF    TXT 109
 
MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA. TEHNOLOGIJA DRVETA
     
ing. J. Krpan
Iskorišćavanje bukovih trupaca za ljuštenje     PDF    TXT 121
 
DENDROLOGIJA I FITOCENOLOGIJA
     
ing. E. Ilić
Fitocenološka istraživanja u šumama Majdanpečke domene     PDF    TXT 142
 
UREĐIVANJE ŠUMA I DENDROMETRIJA
     
ing. B. Emrović
Grafička primjena Levakovićevih formula     PDF    TXT 148
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
ing. I. Podhorski
Vegetativno razmnažanje topola spojenim reznicama i svinutim prutovima     PDF    TXT 157
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. I. Milatović
Neke bolesti naših četinjara u šumskim rasadnicima     PDF    TXT 164
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
ing. V. Tošić
Montažna pregrada u bujičarstvu     PDF    TXT 168
O. Vrtačnik
Prenosne krožne gravitacijske žižnice     PDF    TXT 171
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. D. Radimir
Borba protiv šumskih požara     PDF    TXT 174
 
IZ STRUČNE ŠTAMPE. DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
Z. Potočić
Prof. dr. ing. Milan Marinović: Problem svjetske proizvodnje drveta     PDF    TXT 176
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
Z. Vajda
Leibundgut H.: Biološka i gospodarska gledišta u švicarskom uzgajanju šuma     PDF    TXT 176
B. Pejoski
VII. Internacionalnu botanički kongres u Stockholmu     PDF    TXT 177
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
J. Šafar
Naš novi doktor nauka     PDF    TXT 177
R. Antoljak
72-godišnja skupština i rad Šumarskog društva NR Hrvatske     PDF    TXT 178

                UNDER CONSTRUCTION